به گزارش نشنال پست، به پیشنهاد جیسون کنی وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا، بودجه فدراسیون عرب ـ کانادایی به خاطر آنچه که بیانات اعتراض آمیز  …


شهروند ۱۲۲۳ ـ پنجشنبه  ۲ اپریل  ۲۰۰۹


 خالد معمر رئیس فدراسیون عرب ـ کانادایی


 

به گزارش نشنال پست، به پیشنهاد جیسون کنی وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا، بودجه فدراسیون عرب ـ کانادایی به خاطر آنچه که بیانات اعتراض آمیز از سوی رئیس این فدراسیون و سایر مقامات آن اظهار شده، قطع می شود.

نامه ای که در تاریخ ۱۸ مارچ توسط ریک استوارت، معاون وزیر امضا شده حاکی از این است که دولت، قرارداد دو ساله ی ۱/۲ میلیون دلاری که آخر ماه مارچ تمام می شود، تمدید نخواهد کرد. این بودجه به آموزش زبان مهاجران از سوی فدراسیون عرب کانادایی اختصاص داشت. همچنین قرارداد ۴۷۳۸۷۳ دلاری که برای کمک به کاریابی مهاجران منظور شده بود در زمان انقضای آن که ۳۱ مارچ ۲۰۱۰ خواهد بود، دیگر تمدید نخواهد شد.

این تصمیم هفته ها پس از آن گرفته شد که آقای خالد معمر  با کلمات نامناسبی از وزیر مهاجرت نام برده، اما طبق مندرجات این نامه، جیسون کنی موضوع را فراتر از این زبان سخیف خوانده است. در این نامه خطاب به پرزیدنت فدراسیون عرب ـ کانادایی آمده است: همانطور که آگاه هستید مسائلی از سوی شما یا دیگر مقامات CAF در بیانیه های عمومی تان درج شده که نفرت را تشویق می کند، ضد یهودی ست و حامی سازمان های ممنوعه تروریستی نظیر حماس و حزب الله.

در پایان نامه آمده است: با این عملکرد شما، صداقت سازمان تان به طور جدی زیر سئوال رفته و  اعتماد دولت از این که شما طرف مناسبی برای دادن خدمات اسکان به تازه واردان باشید، سلب شده است.