شهروند- آزاده داودی: مجسمه غول پیکر یک گاو از جنس کروم که تقریبا ارتفاعی معادل یک خانه دو طبقه دارد و بر روی پایه های باریکی قرار گرفته است این روزها سوژه بسیاری از خبرهاست. این مجسمه در محله ای خلوت در نزدیکی اتوبان ۴۰۴ و الگین میلز واقع شده است. هنرمند سازنده ی این گاو که “خیریه” نام دارد آن را نماد زیبایی و کمال می داند، اما بینندگان، بویژه کودکان در این منطقه نظر دیگری دارند!

بیشتر همسایگان از نصب چنین اثر هنری در این منطقه و در پارک که محل بازی کودکان است ناراضی هستند و آن را تهدیدی جدی برای سلامت فرزندانشان تلقی می کنند. بسیاری از کودکان نیز از این گاو وحشت دارند و از دیدن آن به هراس می افتند. بسیاری از همسایگان از شهرداری این منطقه خواسته اند که هرچه زودتر این مجسمه غول پیکر از این منطقه جابجا شده و به مکان دیگری که مناسب آن باشد انتقال داده شود. به دید بسیاری از هنردوستان این گاو بسیار زیباست، اما جای آن در این محله نیست و باید به مکانی عمومی تر و شرایطی ویژه تر منتقل گردد.

مذاکرات برای ساخت و نصب این گاو از سال ۲۰۰۵ در جریان است. در سال ۲۰۱۵ به دلیل هزینه ی بالای نگهداری از آن شهرداری منطقه به این کار رضایت نداد تا اینکه پس از رایزنی های بسیار هنرمند سازنده این اثر قبول کرد که هزینه های مرتبط با نگهداری آن را تقبل کند و بر همین اساس به ساخت و نصب آن رضایت داده شد.