BUILDING PERMITsean-touss

 

به عنوان یک قانون کلی، صدور پروانه برای تمام ساختمان هایی که امنیت و آسایش مردم در آن دخیل باشد الزامیست. پروانه ساختمان(BUILDING PERMIT) باید قبل از اعمال هرگونه عملیات نوسازی، بازسازی یا تغییرات در ساختمان اخذ گردد.

در این مقاله سعی شده تا مطالب تکمیلی درباره قوانین و مراحل صدور پروانه در کلان شهر تورنتو(GTA) بررسی گردد.

building-permit

 چه زمانی به گرفتن پروانه ساختمانی نیاز است؟

برای ساختمان های با مساحت بیشتر از ده متر مربع

برای افزایش مساحت ساختمان(ADDITION)

اضافه کردن پیش فضای ورودی (PORCH) یا تراس (DECK)

ساخت و ساز پارکینگ های بسته یا نیمه باز

اعمال اصلاحات در سازه ساختمان

اضافه کردن شومینه هیزمی(WOOD FIREPLACE)

اضافه کردن ورودی به زیرزمین(BASEMENT WAIKOUT)یا تقسیم بندی فضای زیرزمین

تغییر تعداد واحد

اعمال تغییرات یا اضافه کردن هرگونه لوله کشی در ساختمان

تخریب ساختمان(مجوز تخریب و مجوز ساخت دو مجوز جداگانه هستند که همزمان صادر خواهند شد)

برای انجام کارهای زیر نیازی به اخذ پروانه نمی باشد

برای فضاهای با مساحت کمتر از ده متر مربع

تراس(Deck) که ارتفاعش کمتر از ۶٠ سانتی متر باشد

تعویض درها، پنجره ها، سقف و نماسازی کاذب

تغییرات در سطح تمام شده (نقاشی،کاغذ دیواری،…)دیوار،کف یا سقف داخلی

تعمیرات پیش فضای ورودی، دودکش، تراسها و بام ساختمان

آببندی فضاهای زیرزمین

تعویض یراق آلات حمام ها، سرویس ها و تعویض سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان

چگونه برای گرفتن پروانه ساختمان اقدام کنیم؟

از آنجایی که برای گرفتن پروانه، نیاز است نقشه های مورد نظر با جزییات کامل، مقیاس و متناسب با استانداردها و قوانین شهرداری(ZONING BY LAWS) و استانداردهای ساختمانی استان انتاریو(ONTARIO BUILDING CODE) تهیه و ارایه گردد، نیاز است برای درخواست صدور پروانه، نقشه ها و مدارک خود را به یکی از دفاتر مجاز اخذ پروانه های ساختمانی داده تا ضمن تسریع در پروسه صدور پروانه، از قوانین یا محدودیت های طرح مد نظر مطلع گردید.

شایان ذکر است، در برخی موارد نیاز است همزمان با اخذ پروانه از شهرداری، مجوز از سایر سازمان های دولتی نیز گرفته شود که باید همزمان با درخواست صدور پروانه اقدام گردد.

پس از تهیه نقشه ها و مدارک مربوطه باید تعداد کپی مورد نیاز از نقشه ها به شهرداری منطقه ارایه شده و پس از پرداخت هزینه مربوطه و به شرط عدم نیاز به اطلاعات تکمیلی یا تغییرات در نقشه های ارسالی، پروانه مربوطه ظرف مدت ده تا پانزده روز کاری صادر خواهد شد.

پس از اخذ مجوز و قبل از شروع به کار لازم است جداگانه با شرکت های گاز، برق و تلفن منطقه تماس گرفته شود تا نسبت به صدور مجوزهای احتمالی و اطلاع از موقعیت تأسیسات زیرزمینی قبل از شروع خاکبرداری اطلاع حاصل شود.

پروانه صادر شده حداقل شش ماه اعتبار خواهد داشت و در جریان انجام کار ساختمان توسط بازرسان مجاز شهرداری(BUILING INSPECTORS) و در مراحل مختلف پی ریزی، اسکلت بندی و سازه، لوله کشی، آببندی، نصب سیستم گرمایش و نهایتا در اتمام کار، پروژه مورد نظر بازرسی خواهد شد.

در پایان خاطرنشان می کند چنانچه نیاز به اعمال تغییرات پس از صدور پروانه باشد باید مراتب با بازرس ساختمان مطرح گردد تا از امکان انجام آن مطمئن شوید.

در مقالات بعدی جزییات تکمیلی در خصوص مراحل صدور پروانه، طراحی و ساخت پروژه های ساختمانی داده خواهد شد.

* شان طوسی Sean Touss، آرشیتکت دارای گواهینامه معماری از OAA است.

SEAN@MEMARARCHITECTS.COM