Siddiqui-Haroon

هارون صدیقی

شهروند علی شریفیان: ساعت شش بعدازظهر پنجشنبه ۱۹سپتامبر، هارون صدیقی نویسنده، دبیرکل پیشین انجمن قلم کانادا و چهره برجسته و صاحب نام روزنامه نگاری و ادبیات در مرکز فرهنگی نور، یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی مسلمانان تورنتو و کانادا با عنوان What Ails the Muslim World? سخنرانی ایراد خواهد کرد. هارون صدیقی که هم اکنون یکی از نویسندگان روزنامه پرتیراژ و مهم تورنتوست، مسئولیت ویراستاری قسمت هایی از تورنتو استار را هم برعهده دارد. هارون صدیقی پیش از این مدتی دبیرکل انجمن قلم کانادا بوده و زمانی هم ریاست بخش نویسندگان در تبعید International PEN را هم داشته است. او در سال ۲۰۰۸ کتاب جالب و بحث برانگیز  Being Muslim را نوشته و منتشر کرده است. هارون صدیقی دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه یورک و همینطور نشان افتخار the Order of Ontario  و  the Order of Canadaرا هم دریافت کرده است.

او در گفت وگوی خود با شهروند درباره سخنرانی خود توضیح داد که قصد دارد به این موضوع مهم بپردازد که اصولا همانگونه که دنیای مسیحیت نداریم یا مردم هر کشور مسیحی از ترکیبی از باورمندان فرقه های مختلف مسیحیت تشکیل شده اند، این موضوع و به کار بردن اصطلاح کلی دنیای اسلام برای توصیف زندگی در همه کشورهای مسلمان با توجه به تنوع فراوان دسته ها، فرقه ها و قرائت هایی که از اسلام در کشورهای مختلف رایج است، توصیف دقیقی نیست. هارون صدیقی به طور خلاصه در سخنانش با شهروند مثال تفاوت فاحش کشورهای مسلمانی چون هند و ایران و یا مصر با سابقه تمدن چند هزار ساله در مقایسه با کشورهای تازه زاد حوزه خلیج فارس را مطرح کرد. از او نظرش را درباره نمودار ارزش های کبک که از مسائل سیاسی و بحران ساز روز است و بویژه در صورت اجرایی شدن برای مسلمانان کبک مشکل ساز می شود، پرسیدیم. پاسخ داد همانگونه که آمریکایی ها بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر بر حسب تلقی کلی و نادرستشان از اسلام با مسلمانان برخورد کرده و می کنند، خانم ماروآ هم قربانی سوء برداشت خود از مذاهب و از جمله اسلام شده که چنین نموداری را تدوین و ارائه کرده است.

سخنرانی هارون صدیقی در آدرس ۱۲۳ Wynford Drive سالن ادیتوریوم مرکز فرهنگی نور تورنتو انجام می شود.