شهروند ۱۱۹۵ ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸

سرنوشت نیروهای سازمان مجاهدین خلق مستقر در قرارگاه اشرف عراق از هفته گذشته تغییر کرده و اکنون نیروهای این سازمان در معرض خطر تحویل به جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. کنترل این قرارگاه که از زمان اشغال عراق در دست نیروهای ارتش آمریکا بود اکنون به دولت عراق واگذار شده است. چنین به نظر میرسد دولتهای آمریکا و عراق و جمهوری اسلامی بر سر سرنوشت اعضای مجاهدین در عراق دست به معامله کثیفی زده اند و در نهایت قرار است آنها را بدست جلادان رژیم اسلامی بسپارند.


اخراج نیروهای مجاهدین از عراق از همان ابتدای اشغال عراق در دستور حاکمان عراق بوده است و دولت نوری مالکی برای عملی کردن این سیاست تلاش کرده است. دولت مالکی در اواسط ماه ژوئن امسال طی دستوری هرگونه ارتباط با سازمان مجاهدین را ممنوع کرد و از ارتش آمریکا خواست که محافظت از نیروهای مجاهدین را متوقف کند. بنا به گفته سفیر جمهوری اسلامی در عراق، دولت عراق حدود ٢ ماه پیش تصویب کرده که طی ۶ ماه نیروهای مجاهدین را از عراق اخراج کند.


حزب کمونیست کارگری هرگونه بند و بست و معامله بر سر سرنوشت مجاهدین و هر نوع اعمال فشار بر نیروهای این سازمان که در خاک عراق بعنوان اسیر جنگی به آنها برخورد میشود را قویا محکوم میکند. هیچ نوع اختلاف سیاسی با سازمان مجاهدین و نقش سیاستهای رهبری مجاهدین در ایجاد مخمصه کنونی، که ما قبلا درباره آن هشدار داده ایم، نباید بر تلاش برای جلوگیری از تحویل اعضای مجاهدین به جمهوری اسلامی و دست اندازی دولت عراق و باندهای وابسته به جمهوری اسلامی به سرنوشت آنها سایه بیندازد. مستقل از سیاست های فرقه ای و باند سیاهی سازمان مجاهدین، باید درمقابل خطری که جان اعضای این سازمان را تهدید میکند دست به اعتراض زد. نباید اجازه داد که با مجاهدین همچون اسیران جنگی معامله کنند. اعضای سازمان مجاهدین، بعنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، باید از طرف سازمان ملل و دولتهای پناهنده پذیر بعنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شوند و به هرکشوری که مایلند منتقل شوند.


حزب کمونیست کارگری برای جلوگیری از معامله بر سر نیروهای اپوزیسیون، برای ممانعت از تحویل احتمالی آنها به جمهوری اسلامی و برای نجات اعضای سازمان مجاهدین که در چنگال نیروهای ارتجاعی در عراق گرفتار آمده اند با تمام قوا تلاش میکند و همه احزاب و سازمانهای مترقی و انساندوست را فرامیخواند که برای نجات اعضای سازمان مجاهدین تلاش کنند.


حزب کمونیست کارگری ایران

٢٠ شهریور ١٣٨٧ – ١٠ سپتامبر ٢٠٠٨