از خوانندگان

پیروز صادقی

در چند هفته گذشته خبر نقل و انتقال مرکز اسلامی امام مهدی به مکان جدیدی به نام مسجد جامع ایرانیان در برخی نشریه های فارسی زبان تورنتو به چشم می خورد. در یکی از آگهی های تبلیغاتی این مرکز چنین آمده است: این مرکز به هیچ حزب، دولت و یا تشکل سیاسی وابستگی نداشته و هدف اصلی آن توسعه و ارتقای آموزه های دینی، فرهنگی و اجتماعی بر اساس مذهب شیعه دوازده امامی ست.

یعنی همان آموزه های دینی که حکومت اسلامی حاکم بر ایران در طی سی سال گذشته مدعی بر اجرای کامل آن بوده است. همان آموزه هایی که در ایران تمامی سران نظام و دولت مردان و مراجع تقلید و پیش نمازان و پس نمازان آنها به آن اعتقاد دارند و خود را پایبند به اجرای آن می دانند. لازم به توضیح است که بر طبق اصل ٢ و ۵ و ۱۲  قانون اساسی حکومت اسلامی ایران، این حکومت نیز با اتکا به آموزه ها و بر مبنای احکام اسلام شیعه اثنی عشری، دوازده امامی اداره می شود. البته آوردن این مطلب در این جا دلیلی بر وابستگی این مرکز با حکومت اسلامی ایران نمی تواند باشد. ولی برای مقایسه و درک بهتر اعمال و احکام صادره توسط حکومت اسلامی حاکم بر ایران، می توان گفت مسئولان این مسجد می بایست بیشتر از سایر مراکز اسلامی با احکام و دستورات اسلام شیعه دوازده امامی اثنی عشری آگاهی داشته باشند و این مسجد می تواند مأخذ و منبع بسیار خوبی باشد برای آشنایی و مقایسه بین آنچه حکومت اسلامی ایران به نام شیعه اثنی عشری اجرا می کند و آنچه که واقعیت است. به همین دلیل بد نیست با این مسجد و مسئولان و فعالیت های آن بیشتر آشنا شویم.

اگر یک گزارشگر مطبوعات فارسی زبان تورنتو بودم، برای اطلاع خوانندگان محترم ایرانی از هیات امنای این مسجد و یا آقای سید رضا حسینی نسب چند سئوال می کردم. مثلاً می پرسیدم: محبت بفرمایید و در مورد برنامه های این مسجد برای خوانندگان محترم ایرانی توضیح بدهید. آیا این مسجد متعلق به تمام ایرانیان کاناداست و امکانات این مسجد برای همه ایرانیان کاناداست و یا فقط برای ایرانیان مسلمانی است که معتقد به شیعه دوازده امامی اثنی عشری هستند؟ آیا برای استفاده از امکانات این مسجد باید عضو این مسجد بود و معتقد به اسلام شیعه اثنی عشری بود؟ شرایط عضویت در این مسجد چیست؟ در حال حاضر چند ایرانی- کانادایی عضو این مسجد هستند؟ چه امکاناتی در اختیار اعضای این مسجد قرار دارد؟

شرایط عضویت در هیات امنای این مسجد چیست؟ هیات امنا از چند نفر تشکیل شده است؟ در حال حاضر چند تن از هیات امنا از خانم ها هستند؟ چند تن از آنها ایرانی هستند؟ آیا هیات امنای این مسجد به رای اعضا انتخاب می شوند؟ در صورت رای گیری، آیا این رای گیری به صورت علنی برگزار می شود و یا به صورت غیر علنی؟ آیا از اعضای این مسجد انتظار نمی رود که در خارج از محیط مسجد همانطور عمل و رفتار کنند که در داخل مسجد رفتار می کنند؟ و احکام شیعه اثنی عشری را در خارج از مسجد تا حد امکان رعایت کنند؟

آیا امکان دارد اساس نامه کامل این مسجد را در اختیار مطبوعات فارسی زبان ایرانی قرار بدهید؟

وظایف و مسئولیت های روحانی این مسجد چیست؟ این روحانی چگونه انتخاب می شود و می بایست واجد چه شرایطی باشد؟

در همین ایام که خبر مربوط به نقل و انتقال این مرکز در مطبوعات آمده بود، خبر دیگری نیز جلب توجه می کرد و آن نامه چند تن از ایرانیان فعال ساکن تورنتو به عالیجناب آقای استفن هارپر، نخست وزیر کانادا بود (شهروند شماره ۱۳۱۳ صفحه ۶). اولین و مهمترین مطلب این نامه: نگرانی جامعه ایرانی-کانادایی از وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران بود (یعنی وضعیت حقوق بشر درحکومت شیعه دوازده امامی اثنی عشری حاکم بر ایران). در بین امضاکنندگان این نامه، نامی از پیش نمازان و یا اعضا و یا هیات امنای هیچ یک از مراکز اسلامی ایرانی فعال در کانادا دیده نمی شد!

پس بجاست که از هیات امنای محترم این مسجد و آقای سید رضا حسینی نسب به عنوان یکی از سرپرستان مرکز اسلامی امام مهدی، شیعه اثنی عشری، سئوال کنیم: که لطف بفرمایند و جهت آموزش خوانندگان محترم ایرانی و از جمله امضا کنندگان نامه ای که خطاب به آقای هارپر نوشته شده بود، تعریف کاملی از “حقوق بشر” در آموزه های دینی مذهب شیعه دوازده امامی را برای خوانندگان ایرانی توضیح بدهید. آقای سید رضا حسینی نسب و گردانندگان محترم این مسجد، بر طبق آموزه ها و احکام شیعه دوازده امامی، در یک حکومت شیعه اثنی عشری دوازده امامی، در چه شرایطی و در چه مواردی و با چه اعمالی حقوق بشر رعایت می شود و در چه شرایطی و در چه مواردی و با چه اعمالی حقوق بشر زیر پا گذاشته و نقض می شود؟ آیا به نظر شما این خانم ها و آقایان که بطور رسمی و کتبی به نقض حقوق بشر در حکومت ایران اعتراض کرده اند و مدعی شده اند که وضعیت حقوق بشر در حکومت ایران یک فاجعه است، آیا اعتراض صحیحی کرده اند و یا اشتباه می کنند و حقوق بشر در حکومت اسلامی شیعه اثنی عشری، دوازده امامی ایران مشکلی ندارد و مطابق با آموزه های اسلام شیعه دوازده امامی است؟

البته سئوالات بسیار دیگری وجود دارد که به آینده موکول می کنم. با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار خوانندگان محترم ایرانی گذاشتید.