یکشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۰۸ تا سالیان سال در خاطره کلیه هنردوستان و هنرمندان این دیار خواهد ماند. کاری که شما و یارانتان در بزرگداشت سلی نمودید …


شماره ۱۲۰۶ ـ پنجشنبه ۴ دسامبر  ۲۰۰۸


 

سردبیر محترم شهروند، جناب آقای زرهی


 

یکشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۰۸ تا سالیان سال در خاطره کلیه هنردوستان و هنرمندان این دیار خواهد ماند. کاری که شما و یارانتان در بزرگداشت سلی نمودید سنت دیرینه "بزرگداشت پس از رفتن" را شکست و ثابت نمود که می توان در هنگامی که هنرمندان، نویسندگان و بزرگان شعر و ادب فارسی در کنارمان هستند از آنها تجلیل به عمل آورد.

در آن شب شاهد بودید که چگونه جوانان امروز و جوانان قدیم در کنار یکدیگر شادمانه فریاد زدند و چگونه با ترانه خاطره انگیز "تصور کن" نازنین دختر سلی "سبا" اشک شوق ریختند. حضور هنرمندان و هنردوستان جامعه نوپای ایرانی تورنتو در مراسم بزرگداشت هنرمندان واقعی و والایی همچون "سلی" و اهمیت دادن به چنین برنامه ای توسط دولت انتاریو و حضور اولین نماینده ایرانی تبار پارلمان و قرائت پیام نخست وزیر این مژده را داد که ما راه درستی را در پیش گرفته ایم.


 

امید است از سایر بزرگانی که سالیان درازی از عمر گرانبهایشان را در راه خدمت به علم و هنر ایران عزیز سپری نموده اند نیز قدردانی به عمل آید؛ چه بسا بسیاری از این عزیزان گوشه عزلت گزیده و برای نسل جوان ما ناشناخته مانده اند.

پس تا دیر نشده، و هنوز از گرمای وجود این مشعل های فروزان بهره مند هستیم بیایید قدرشان را بدانیم.

با احترام و تشکر