شهروند علی شریفیان: روز یکشنبه هفته گذشته، جان گریسون و طارق لوبانی از اهالی انتاریو، پس از حدود شش هفته که دستگیر و زندانی شده بودند، از زندانی در قاهره، پایتخت مصر آزاد شدند. این دو شهروند کانادا هنگامی که به فرودگاه رفتند تا با پروازی به فرانکفورت رفته و از آنجا به کانادا برگردند، با مشکل تازه ای روبرو شدند. نام آنها در فهرست اسامی کسانی است که ممنوع الخروج هستند. به گزارش خبرنگار رادیو سی بی سی از قاهره آنها به کمک وکیل خود تلاش کردند تا با حل این مشکل سفر بازگشت خود را آغاز کنند  که بالاخره موفق به گرفتن اجازه خروج شدند.

طارق لبانی و جان گریسون دو کانادایی که از زندان مصر آزاد شدند

طارق لبانی و جان گریسون دو کانادایی که از زندان مصر آزاد شدند

استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال که در سفر یک هفته ای خود در جنوب شرقی آسیا در مالزی بسر می برد در پیوند با این مشکل دو شهروند کانادایی، ضمن استقبال از آزاد کردن آن ها به وسیله مقامات مصر به خبرنگاران گفته است امیدواریم که این مشکل هم حل شود و آنها بتوانند به خانه برگردند. اکنون معلوم شده بر اساس تصمیم مقامات قضایی مصر این دو شهروند کانادا متهم به شرکت در تظاهرات ضد قانونی هستند و تا همراه با ۶۰۰ نفر دیگر که روز ۱۶ ماه اگوست به همین اتهام دستگیر شده اند، محاکمه نشوند حق خروج از مصر را ندارند.