شهروند علی شریفیان: چند هفته از ارائه رسمی لایحه نمودار ارزش های کبک از سوی دولت حزب کبکی ها به مجلس ملی  می گذرد و هر روز بر شدت و گستره بحث، موافقت و مخالفت ها با مفاد این لایحه نه تنها در کبک که در کل کانادا، افزوده شده و می شود. در هفته گذشته سه رهبر با سابقه و برجسته حزب کبکی ها به اظهارنظر درباره این موضوع پرداختند. ژاک پاریزو، نخست وزیر کبک از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ و یکی از شخصیت های پیشگام و متعصب نهضت استقلال طلبی کبک در مقاله در ژورنال دو مونرال به کلی و به شدت مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی اعلام کرد. پاریزو در مقاله انتقادی خود تصویب و اجرای چنین قانونی را غیر ضروری، تفرقه افکنانه و افراطی دانسته و آن را ضربه ای بر نهضت استقلال طلبی کبک قلمداد کرده است. یادآوری این که پاریزو در رفراندم سال ۱۹۹۵ در آستانه موفقیت برای جدا کردن و استقلال کبک از کانادا قرار گرفت و تنها با اختلاف نیم درصد آرا در آن رفراندم تاریخی مغلوب فدرالیست ها و مخالفان جدایی کبک شد.  جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال فدرال با اشاره به موضع پاریزو گفته است:«زمانی که کسی مانند پاریزو چنین نظری داشته باشد، این نشان می دهد که برنامه خانم ماروآ چقدر افراطی است.»

Values-Charter

لوسین بوشارد، یکی دیگر از رهبران و نخست وزیران حزب کبکی که قدرت حکومتی را از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در دست داشته هم در مصاحبه ای با روزنامه لاپرس، به انتقاد از نمودار پرداخته و می گوید استفاده از نمادهای مذهبی فقط باید برای مقامات بالا و ارشد دستگاه دولت مانند قضات ممنوع شود و لزومی ندارد چنین قانونی درباره همه کارکنان خدمات عمومی دولت به اجرا گذاشته شود. لوسین بوشارد زمانی که ریاست کمیسیون بوشارد – تیلور را بر عهده داشت توصیه کرده بود صلیبی که هم اکنون بالای سر رئیس مجلس ملی کبک قرار دارد، برداشته و در جای دیگری و تنها به عنوان یک میراث تاریخ کبک در ساختمان مجلس نگهداری شود.

پس از این دو، روز دوشنبه ۷ اکتبر، صدای  برنارد لاندری دیگر رهبر و نخست وزیر پیشین حزب کبکی ها در انتقاد از نمودار در رسانه ها بازتاب یافت. لاندری که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ نخست وزیر کبک بوده، گفته لازم است در مفاد این لایحه با اقلیت های مذهبی سازشی صورت گیرد و قوانین تند و افراطی آن تعدیل شود.

عکس العمل خانم پولین ماروآ به سخنان، نظرات و انتقادات نخست وزیران پیشین این است که ما از همه این نظرات استقبال می کنیم و مانند تمام نظرات دیگری که درباره نمودار مطرح شده و از جمله ۱۰ هزار نظری که روی سایت رسمی دولت داده شده با آنها برخورد کرده و در تصمیم نهایی خود لحاظ خواهیم کرد. ناظران و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که خانم ماروآ این اقدام را با اهداف سیاسی و به منظور به دست آوردن آرای بیشتر در انتخابات آینده کبک انجام داده است. انتخاباتی که به نظر می رسد به زودی در کبک شاهد آن خواهیم بود.

لایحه نمودار ارزش های کبک به بحث های بسیاری دامن زده و به ویژه موضوع وجود پیروان مذاهب مختلف در کانادا و نگرش و برخورد مسیحیان که بر اساس آمار، دین و باور اکثریت مردم کاناداست، با ادیان دیگر را هم مطرح کرده است.

نتایج  یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که نگرش کانادایی های مسیحی به ادیان دیگر منفی تر شده است. این برخورد منفی اما به ویژه به اسلام و مسلمانان کانادایی به درجات قابل توجه ای بالاست. در سال ۲۰۰۹ نظر ۴۶ درصد مردم کل کانادا به اسلام منفی بوده که در نظرسنجی اخیر به ۵۴ در صد رسیده است.

بر اساس آمارهای اداره آمار از جمعیت حدودا ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری کانادا بیش از ۲۲ میلیون نفر مسیحی، ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۶۰۵ بی دین ( آتئیست)، یک میلیون و ۵۳ هزار و ۹۴ نفر مسلمان، ۴۹۷ هزار و ۹۶۰ نفر هندو، ۴۵۴ هزار و ۹۶۵ نفر سیک، ۳۱۵ هزار و ۳۱۵ نفر یهودی هستند و ۳۶۶ هزار و ۸۳۰ نفر هم خود را بودایی می دانند.