شهروند علی شریفیان: گرد نیتزک از سال ۱۹۶۵ به عنوان یک مهاجر آلمانی مقیم کاناداست. این مرد نخستین بار ۴۰ سال پیش به وزارت شهروندی و مهاجرت برای دریافت شهروندی و پاسپورت کانادایی مراجعه کرده ولی هنوز جوابی دریافت نکرده است. گرد نیتزک مدت ۲۷ سال به عنوان مدیر بانک آمریکا شعبه ونکوور کارکرده و از سال ۱۹۸۰ هم خانه ای در منطقه وست ونکوور دارد. دو دهه پیش هم با یک کانادایی ازدواج کرده است. او از فرط استیصال در برنامه تلویزیونی  Go Public که برنامه ای تحقیقاتی و معمولا افشاگرانه از برنامه های سی بی سی است، درباره مشکل عجیب و غریب خود مصاحبه و شکایت کرده است.

گرد نیتزک

گرد نیتزک

گرد نیتزک از سال ۲۰۱۰ بازنشسته شده و قصد و علاقه دارد در دوران بازنشستگی خود، بتواند مسافرت کند. او یک خانه کاروانی خریده و برنامه دارد شش ماه زمستان را در محلی که آب و هوای گرم دارد، در مناطق جنوبی آمریکا بگذراند، اما برای ورود به آمریکا پاسپورت ندارد. به گزارش سی بی سی این مهاجر آلمانی تبار جزو گروهی از مهاجران است که در صدور شهروندی آنها تاخیری طولانی شده و شمارشان به ۲۵۰ هزار نفر می رسد. در این گزارش گفته شده به این مرد گفته شده که سه سال دیگر در دادگاه ویژه ای برای پاسخ به پرسش های قاضی دادگاه حاضر شود تا بعد از آن تصمیم نهایی درباره شهروندی اش گرفته شود. ریچارد کورلند، وکیل متخصص امور مهاجرت به سی بی سی گفته است متقاضیان زیادی اینگونه به قاضی رجوع داده شده اند که ارجاع آنها به قضات مهاجرت دلایل قابل قبولی ندارد.