شهروند علی شریفیان: جان آدامز به مناسبت اتهامی که برزیل بر کانادا در مورد سرقت اطلاعات صنعتی وارد آورده، روز یکشنبه  با  سی تی وی گفت وگویی انجام داد. این رئیس پیشین تشکیلات امنیت ارتباطات کانادا Communications Security Establishment Canada  اتهامات برزیل را رد کرده و توضیح داد که این سازمان مطمئنا اطلاعات تجارتی و صنعتی کشورهای دیگر را سرقت و در اختیار شرکت های کانادایی که در زمینه مشابه کار می کنند، نمی گذارد. ما در این سازمان امنیتی برای کانادا کار می کنیم.

جان آدامز در قسمتی از سخنان خود خواستار این شد که یک کمیته ویژه از مجلس بر کار این سازمان نظارت کند تا به آزادی های شهروندی کانادایی ها خدشه ای وارد نشود.

جان آدامز

جان آدامز

یادآوری این که حدود دو هفته پیش، آلن گرین وود، روزنامه نگار آمریکایی گزارشی منتشر کرد که در آن ادعا شده بود کانادا در برزیل دست به جاسوسی صنعتی  درباره معادن و منابع طبیعی آن کشور زده است. بر اساس این گزارش، مقامات برزیلی به کانادا اعتراض کرده و سفیر کانادا در آن کشور برای توضیح به وزارت امور خارجه برزیل فراخوانده شد. گرین وود توضیح داده بود که گزارش خود را بر اساس مدارک و اسنادی که ادوارد اسنودن در اختیارش گذاشته، نوشته است. اسنودن قبلا برای آژانس ملی امنیت آمریکا کار می کرده و هم اکنون تحت تعقیب دولت ایالات متحده است و در روسیه بسر می برد.