حکومت دست نشانده جمهوری شیطانی ایران که استعمار، پس از سالها مطالعه و برنامه ریزی دقیق و به منظور واپس گرایی و عقب نگه داشتن مردم ایران …


شهروند ۱۲۵۱  پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹


 


 

حکومت دست نشانده جمهوری شیطانی ایران که استعمار، پس از سالها مطالعه و برنامه ریزی دقیق و به منظور واپس گرایی و عقب نگه داشتن مردم ایران و همچنین ایجاد سد محکمی در برابر کمونیزم و سوسیالیزم پایه ریزی کرد کماکان به حیات ننگین خود ادامه می دهد و از سوی سردمداران و پدرخوانده های نظم نوین جهانی حمایت می شود که نظم خودشان از بی نظمی و فلاکت ملل جهان سوم و از طریق تعمیم و گسترش حکومتهای اسلامی در تمام کشورهای ثروتمند و نفت خیز منطقه تامین می شود. مهاجمان غربی در عراق و افغانستان هم مثل ایران، جمهوری اسلامی برپا و القاعده را تقویت کردند! عروسک گردانان و پدرخوانده های پشت صحنه، چنان تسلطی بر سران اینگونه کشورها دارند که هر چه قرار باشد می گویند و هر آنچه مقرر باشد انجام می دهند و مترسک هایی مثل خامنه ای و احمدی نژاد راز بقایشان فحاشی پوشالی و شعار توخالی است و ماموریت شان ایجاد رعب و وحشت در منطقه و رساندن دلارهای نفتی به اربابان و نوچه هایشان و گرسنه نگه داشتن ملت ایران و وادار کردن جوانان به فرار از کشور است.

اگر اخبار را مرتب دنبال کنید و به دقت بررسی و تحلیل کنید به حقایق هولناکی پی می برید. بخشی از این اخبار در رسانه های جهان و برخی در سایتهای اینترنتی مختلف در دسترس همگان است و علیرغم سانسور شدید، توسط جوانان غیرتمند ایرانی پخش می شود. در یکی از این فیلم ها احمدی نژاد جلسه ای با حضور تعدادی از ملایان تندروی جهانی که در راس آنها جنتی نشسته بود عنوان کرد که حکومت عدل اسلامی را باید برپا کنیم (با حذف جمهوری) دنیا هم تشنه است (یعنی اربابان آماده همکاری هستند) من هم در خدمت شما هستم (رئیس جمهور مادام العمر!) و حالا وقت آن رسیده است که به هدف خود برسیم. راه دشواری است که قسمتی از آن را طی کرده ایم (یعنی تقلب در انتخابات را) و البته هنوز راه سختی در پیش داریم که با کمک آقایان میسر خواهد بود… از این سخنان گهربار! به راحتی می توان دریافت که یعنی چراغ سبز تغییر نظام جمهوری اسلامی به فاشیستی کامل اسلامی را از پدرخوانده های نظم نوین جهانی گرفته ایم. در یک ویدیوی دیگر احمدی نژاد خطاب به خبرنگاران گفت: من فقط حرفهایی که به من گفته می شود تکرار می کنم. روی هر جمله من مدتها کارشناسان مختلف بحث می کنند و حاصل مشورتها را به من منتقل می کنند. اینطور نیست که من هر چه بخواهم بگویم! ملاحظه می فرمایید که این دلقک سیرک و طوطی دست آموز فقط منتظر فرمان اربابان خود نشسته است تا دستورات را که توسط ماموران و نمایندگانشان صادر می شود اجرا کند و خودش یک مهره بی ارزش و نوکر حلقه به گوش است که بادش کرده اند و به او قدرت کاذب داده اند تا دشمنی کند! به هرحال قدرتهای بزرگ و همچنین اسرائیل دشمن فرضی می خواهند تا مطرح بمانند، جنجال به راه بیاندازند، اسلحه بفروشند و اربابی کنند. اخیرا خانم کلینتون نسخه  جدیدی پیچید که تمام کشورهای همسایه ایران باید از نظر تسلیحاتی تقویت شوند چون ایران در حال اتمی شدن است! (کدام اتم؟!) در نتیجه سیل سلاح های زنگ زده به کشورهای منطقه روان و در عوض دلارهای نفتی منطقه به کشورهای غربی سرازیر می شود و علاوه بر ارز وحشتناکی که ملایان از مملکت خارج می کنند و برخی ثروتمندان وابسته از ترس ناامنی و آشوب که به سبب پافشاری رهبر دلقکش در ابقا در مقام های خود به وجود آمده است به بانک های غربی و متحدانشان انتقال می دهند سود سرشاری نصیب کمپانی های ورشکسته اسلحه سازی می شود و اقتصاد بیمار غرب بهبود می یابد. جوانان باهوش و تحصیل کرده ایرانی هم از ترس اینکه مغزشان متلاشی نشود به اصرار والدین از مملکت خارج می شوند تا به اربابان خدمت کنند.

اجازه بدهید تا چند نکته مهم درباره سلاح اتمی به عرض شما برسانم:

۱ـ اصولا سلاح اتمی در ایران محلی از اعراب ندارد مگر اینکه بپذیریم که حکومت ایران متحد قدرتهای بزرگ است و دستیابی ایران به سلاح اتمی در خدمت همان نظم جهانی کذایی است!

۲ـ اگر ایران واقعا در پی ساخت بمب اتمی آن هم با یاری روسیه است چرا به جای تحریم های اقتصادی که دقیقاً به نفع سردمداران رژیم و ضرر ملت چاپیده شده ایران است به روسیه که متحد اروپاست فشار نمی آورند که داداش چاقو را دست بچه نده خطرناک است. پس این یک بازی مسخره بیش نیست.

۳ـ نقش روسیه فقط یک کاتالیزور و ابزار فریب است. به هر حال روسیه هم حق و حساب می خواهد. اتم دروغین می فروشد و پول ملت فقیر را از کیسه خلیفه دریافت می کند.

۴ـ ایران منابع عظیم گاز دارد و اصولاً هیچ نیازی به انرژی هسته ای ولو از نوع صلح آمیزش ندارد و مسئله هسته ای هم یک بازی سیاسی و ابزاری است.

در مورد تحریم های اقتصادی که دودش به چشم مردم می رود، مسئولان نظام آنچه که لازم باشد از واسطه ها می خرند و وارد می کنند و کمیسیون های چند میلیاردی می گیرند. اگر گوشت به کیلویی صدهزار تومان هم برسد خیالی نیست و مسلماً خانواده احمدی نژاد جلاد و دار و دسته اش گرسنگی نخواهند کشید و گروهبان گارسیا کماکان به وزنش اضافه خواهد شد ولی بر تعداد فروشندگان مواد مخدر و سارقان و فواحش خیابانی به علت گسترش فقر روز به روز افزوده می شود. پس این مضحکه تحریم اقتصادی که مثلا غرب مدعی است به این وسیله با جمهوری اسلامی مقابله می کند مزخرفی بیش نیست و درست در جهت تقویت رژیم و تضعیف مردم است. فکرش را بکنید که بنزین را طبق طرحی که آمریکایی ها داده بودند بر روی مردم ببندند. خیال می کنید برای حکومت اتفاقی می افتد؟ بنزین لیتری یک میلیون تومان هم باشد از ما بهتران تأمین می کنند و از واسطه ها می خرند. وای به حال مردم که باید متعاقب آن قیمت های چندین برابری ارزاق را تحمل کنند که به سبب افزایش قیمت بنزین به بار می آید.

ننگ بر استعمارگران جهان و عوامل داخلی اش… و اما در مورد رنگ سبز که به هیچ شخص یا مسلکی تعلق ندارد و انتخاب مردم است و حالا سمبل آزادی است.