هفده می روز جهانی مبارزه با همجسنگراستیزی و ترنس ستیزی، یادآور رنج های مشترک همه انسان هایی است که عشقی ممنوع یا دگرگونه بودن را تجربه کرده اند.

این روز در عین حال یادآور مبارزه انسان هایی ست که در نبردی دائم با ناملایمات، عشق را دستمایه مقاومت و پایداریشان در مقابل نظام دوگانه جنسی/جنسیتی موجود قرار داده اند.

 اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران- شاخه تورنتو بر این باور است که احترام و رعایت حقوق همجنسگرایان و ترنسها، بخشی جدایی ناپذیر از جنبش دمکراسی خواهی ایران است و رفع تبعیض و خشونت علیه همجنسگراها و ترنس ها به کوشش مستمر و همه جانبه وکلا، حقوقدانان، پزشکان، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران سیاسی – اجتماعی در سطوح محتلف دولت، جامعه و خانواده نیازمند است.
اقدامات زیر، گام های اولیه جهت تأمین زیست محیط انسانی برای جامعه همجنسگرایان و ترنس های ایرانی و بنای جامعه ای سالم مبتنی بر برابری و عدالت می باشد:

LGBT-H

دولت، قانون و سیستم قضایی
– لغو مجازات اعدام
– جرم زدایی از همجنس گرایی
– منع مجازات شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی
– رفع هر گونه تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسی/جنسیتی
– حق برخورداری برابر از اشتغال، امنیت اجتماعی، خدمات آموزشی و پزشکی
– حق آزادی بیان و اجتماعات
– حق دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی و فرهنگی
– به رسمیت شناختن تنوع انسانی در عرصه جنس و جنسیت

جامعه مدنی
نهادسازی: ایجاد سازمان های مشاوره و خدمات اجتماعی به همجنس گرایان و ترنس ها

دانشگاه و علوم پزشکی
– سیاست زدایی از علوم پزشکی و به روز نمودن آن
– منع استفاده بی رویه از داروهای تهوع آور، هورمون و شوک الکتریکی
– منع عمل جراحی اجباری تغییر جنسیت

خانواده
– برقراری ارتباط صمیمانه با فرزندان و تلاش در درک آن ها (فارغ
از هر گونه گرایش جنسی یا هویت جنسی/جنسیتی)
– احترام به انتخاب فرزندان در گزینش همسر و شریک زندگی
– منع ازدواج اجباری

اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران- شاخه تورنتو به مناسبت این روز جهانی نشستی را روز یکشنبه ۲۵ می ۲۰۱۴ ساعت ۲:۳۰ تا ۵:۳۰ در ۵۱۰۰ خیابان یانگ – نورت یورک سنتر- اتاق شماره ۳ برگزار می کند.