آیا به قتل رساندن و یا مورد ضرب و شتم قرار دادن جوانهای معترض در ایران مطابق با احکام و دستورات اسلام است؟

شهروند ۱۲۵۷  پنجشنبه  ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹


 

آیا به قتل رساندن و یا مورد ضرب و شتم قرار دادن جوانهای معترض در ایران مطابق با احکام و دستورات اسلام است؟

همانطور که بسیاری شاهد بودیم در طی راهپیمایی ها و تظاهرات گسترده در ایران در اعتراض به نتایج انتخابات "ریاست جمهوری اسلامی ایران"  تعدادی از جوانهای ایرانی توسط عده ای (لباس شخصی اسلحه و چماق به دست و یا در لباس ماموران انتظامی"جمهوری اسلامی") مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و یا به قتل رسیدند. صحنه دردناک و پر از اندوه بر زمین افتادن خانم ندا آقاسلطان و جاری شدن خون بر صورتش و در نهایت جان به جان آفرین تسلیم نمودن وی را شاهد بودیم. بر طبق آمار دولت جمهوری اسلامی، بیش از هفتاد و پنج نفر در این تظاهرات به قتل رسیدند. این قتل های عمد و این نوع برخورد پر خشونت با معترضان با اعتراض میلیونها انسان در سراسر دنیا روبرو شد. هزاران سازمان مختلف در دنیا با انتشار بیانیه و اعلامیه مخالفت و اعتراض خود را به این نوع جنایات خشونت آمیز اعلام کردند، ولی مراکز ایرانی اسلامی موجود در کانادا هیچگونه عکس العملی از خود نشان ندادند و هیچگونه بیانیه ای صادر نکردند و یا اعتراضی به این جنایات نکردند و مدتهاست که سکوت اختیار کرده اند. به دلیل این سکوت بسیار طولانی، این سئوال از این مراکز اسلامی پیش می آید که: آیا از نظر این مراکز اسلامی به قتل رساندن و یا مورد ضرب و شتم قرار دادن این جوانهای معترض بر طبق احکام و دستورات اسلام بوده است؟ آیا سکوت این مراکز اسلامی می تواند به عنوان تایید و خرسندی این سازمانها از این نوع برخوردهای پر خشونت قلمداد شود؟

این نوع اعمال خشونت آمیز و قتل در مملکتی که نوع حکومت خود را به دنیا جمهوری اسلامی اعلام کرده، موردی مربوط به همه ایرانیان و مسلمانان است و یک مورد شخصی نیست. به همین دلیل این سئوال را مطرح می کنم تا به اطلاع عموم برسد. در حال حاضر هزاران جوان ایرانی به دلیل شرکت در این راهپیمایی ها در زندانهای دولت جمهوری اسلامی به سر می برند و چند نفر آنان محکوم به اعدام شده اند و بسیاری صدمات بدنی و روحی فراوانی دیده اند و خانواده های بسیاری داغدار شده و جگرگوشه خود را از دست داده اند. چه خوب بود که به جای سکوت، مدیران و مسئولان این مراکز اسلامی نظر خودشان را نسبت به این خشونت ها و قتل ها مطرح می کردند.

بیش از صدها مرکز اسلامی فعال در کانادا شامل این سکوت هستند، از جمله مراکز اسلامی و فارسی زبان:

مرکز اسلامی ولیعصر، مرکز اسلامی و فرهنگی حضرت زهرا، مرکز ایرانی اسلامی امام علی، مرکز اسلامی امام مهدی و جامعه اسلامی افغانها در کانادا.