شماره ۱۱۸۹
در ادامه سفر دور و درازم در قطاری که از کلن به پاریس می رفت مسئول کنترل به محض اینکه دید با لپ تاپ ور می روم مژده داد که چه نشسته ای که در این قطار ما اینترنت پرسرعت داریم. دعاگوی مژده رسان و حضرت روزی رسان تکنولوژی، به گشت و گذار در اینترنت قدس سره شریف مشغول؛ که ناگهان دیدم در میان اخبار ناخوشایند اعدام و بگیر و ببند، زاغ نظام بلخ قارقار می کند. خیال کردم باز موشک هوا کرده و دشمن کثیف را به قعر آبها می فرستد تا طیب و طاهر شود، اما برخلاف انتظار دیدم که نخیر این بار سر موشک به خانم های خسته از نهی و نهیب منکرات، و دولت مستعجل آن جناب عنایات دارد و جارچی اش جار می زنند که پولداراش بشتابید بهر کباب، سوا کن و جدا کن پول نداری دعا کن، یکی بخر سه تا ببر، و جالب تر اینکه نعوذبالله بانو مخدرات مجلس بلخ نیز شریک دزدند و رفیق با منکرات! همانجا حاشیه ای نوشتم بر این لایحه خان و مان برانداز.
***
نظر به اینکه معنای قانون در نظام بلخ یعنی بی قانونی، بنابراین هدف همه ارگانهای نظام نهادینه کردن بی قانونی در شهر بلخ می باشد. در همین راستا کارچاق کن های دولت و قوه غذاییه بلخ لایحه ای را دو دستی تقدیم مجلس کرده که در آن راههای متلاشی کردن خانواده از طرق قانونی مورد بحث قرار گرفته است و مجلس نیز با قید دو عجله لایحه مذکور را تصویب نموده و نشان داده تا تنور داغ و مملکت خرتوخر است باید گرمی را از خانواده ها گرفت، زیرا احتمال دارد گرمی از کانون گرم خانواده به جامعه سرایت کرده و کار دست نظام بلخ بدهد.
لازم به تذکر است که چون قوانین در نظام بلخ حالت ارتجاعی دارند، به جای کلمه متداول بند از کش استفاده شده است و چون لایحه توسط مردان جداجوی بلخ تدوین و تقدیم شده و هیچ جنس مخالفی نه در نوشتن و نه در انشا دخالتی نداشته بنابراین از کلمه نر استفاده می شود.

نر خیلی مهم ـ شرایطی که مرد می تواند چند همسری اختیار نماید:
۱ـ رضایت همسر اول (اگر با مشت و لگد نیز به دست آمد می تواند در دیوان بلخ مورد استناد قرار گیرد)
۲ـ عدم قدرت زن به ایفای نقش زناشویی (وقتی زن نتواند نقش بازی نماید)
۳ـ عدم تمکین زن از شوهر (جمهوری بلخ چون عدالت محور است بنابراین فرقی بین مستخدم و همسر قایل نمی شود)
۴ـ ابتلای زن به جنون (اطبای شهر بلخ ثابت کرده اند که جنون نیز مانند پروستات بیماری کاملا مردانه است)
۵ـ اعتیاد زن به هرگونه مواد مضر (در شهر بلخ شوهرحق دارد در مواقع ضروری سیگار و قلیان را نیز مضر به حساب بیاورد)
۶ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن (در شهر بلخ باید سوخت و ساخت)
۷ـ عقیم بودن (از نظرحاکمان بلخ ازدواج با خرید ماشین جوجه کشی فرقی ندارد)
۸ـ مفقودالاثر شدن زن (توسط منکرات دستگیر و به جای نامعلومی انتقال یابد. در موارد اضطراری شوهر نیز حق دارد همسر خود را مفقودالاثر نماید)

کش الف ـ رسیدگی به دعاوی خانوادگی

تاسیس محکمه یا به قول کفار دادگاه جهت اعمال مجازات نوامیس خانواده خیلی اهمیت دارد و محکمه می تواند هم خیابانی باشد و هم صحرایی:
محکمه خیابانی توسط نیروی انتظامی و بقیه ارگانهای ذینفع در خیابان و کوی و برزن تشکیل خواهد شد.
محکمه صحرایی می تواند هنگام پیک نیک و یا در باغ و کوه و کمر ایجاد گردد.
محکمه می تواند با حضور رئیس (افراد نظامی و در غیاب آنان با حضور افراد ذکور خانواده) دادرس (کسی که سابقه داد زدن داشته و دادش به همه جا رسیده باشد) و دو عضو علی البدل (لباس شخصی) و دو مستشار(بقال و آرایشگر محل) رسمیت یابد.

کش هه هه هه ( یعنی بند خنده دار لایحه) رضایت همسر اول

نر بیست و چندم ـ اختیار همسر بعدی منوط به اجازه محکمه پس از قبولی در امتحان مالی است.
امتحان مالی توسط قاضی و کارچاق کن های محکمه صورت خواهد گرفت.
مرد می تواند با راضی کردن همه اعضا محکمه از آبدارچی گرفته تا قاضی، توانایی مالی خود را اثبات نماید و در این صورت رضایت همسر اول اتوماتیک باطل می شود.
محکمه احتمال می دهد مردی که توانایی مالی دارد قبلا نیز مخفی یا علنی ازدواج کرده و اولین همسر عقدی دائم واقعی بر محکمه معلوم نباشد، بنابراین رضایت همسر اول خود بخود زایل است.

کش جیم ـ ثبت متعه یا صیغه

در دیوان بلخ فقط ثبت ازدواج اول دائم الزامی اما اجباری نیست.
ثبت متعه یا صیغه چون باعث اتلاف وقت می شود مقرون به صرفه نمی باشد و می توان آن را در حافظه نیز ثبت نمود.
در متعه یا صیغه فقط در صورتی که زن باردار شود ازدواج باید به ثبت برسد و چون ازدواج موقت بوده زن باید به خرج خودش مملکت را زیرپا گذاشته و صاحب بچه را پیدا کند و در صورتی طرف زیر بار بچه ای که ممکن است بیست سال سن داشته باشد برود، می توان آن را به ثبت رساند و الا اگر مرد کم حافظه باشد زن باید برود پی کارش.

کش ن ـ مالیات بر مهریه( بخشش گنجشک فی الهوا)

طبق این نر چون احتمال پولدار شدن همسر هنگام ازدواج دائم و موقت وجود دارد، بنابراین حق و حقوق دولت نیز باید محفوظ بماند.
تبصره ـ زن ممکن است عمرا نتواند مهریه خود را دریافت نماید، اما این قضیه خصوصی است و دولت بلخ وارد دعوای زن و شوهر نخواهد شد، ولی مالیات دولت بلخ مانند مهریه همیشه عندالطالبه است.

کش ک ـ وضعیت شغل و کار زنان

از آنجا که در شهر بلخ کارکردن زنان باعث دردسر است مرد می تواند بدون اینکه همسرش را کشان کشان به دادگاه بیاورد وی را از کارکردن منع نماید و نظام بلخ از داشتن چنین مردان غیرتی به خود می بالد.

کش ت ـ تابعیت در ازدواج موقت

چون بر طبق قوانین شهر بلخ هیچ چیزی به همسران صیغه ای تعلق نمی گیرد، این یکی هم روش و همسران صیغه ای باید از این بابت خیلی خوشحال باشند چون تابعیت شهر بلخ چیزی نیست جز مشت و لگد و محرومیت های اجتماعی.

کش ث ـ ارث بردن همسر صیغه ای

از آنجا که در شهر بلخ زنانی که رسما ازدواج کرده اند از حقوق قانونی خود بی بهره اند و معلوم نیست به ارث و میراث برسند، بنابراین کمال بی انصافی خواهد بود که همسران صیغه ای از شوهران عبوری و موقت خود ارث ببرند.

در خاتمه یادآور می شود که مخالفان و موافقان نباید بیش از این از نظام مقدس بلخ انتظار داشته باشند و از مدافعان حقوق زنان نیز تمنا می شود دنبال شر نگردند چرا که نظام بلخ کشته و مرده شر است! والسلام و نامه تمام.