mother-(7)

خبر بسیار غافلگیرکننده و وحشتناک بود. شنبه  ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳ برابر با ۴ آبان ۱۳۹۲  رژیم جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی حبیب گلپری و رضا اسماعیلی را در زندان های ارومیه و سلماس  و ۱۶ اسیر زندانی دیگر را در زندان زاهدان در مقابل عمل گروه های مخالف رژیم اسلامی اعدام کرد.

 به همین سادگی و با شقاوتی کم نظیر در زمان تصدی دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی این چنین جوانان ایران را به دار می آویزند. رژیم جمهوری اسلامی که در زیر بار تحریم های جهانی و به ویژه آمریکا توان اقتصادی خود را هر روز بیشتر از دست داده و پیش بینی می کند که بزودی با شورش های مردمی روبرو خواهد شد، برای مقابله با این واقعه که امکان نابودی رژیم را در پیش خواهد داشت دست به هر اقدامی خواهد زد، از نرمش قهرمانانه و کرنش و اعلام بیچارگی در مقابل خارجیان و قدرتمندان و بخصوص کشور آمریکا،  و سرکوب وحشتناک مخالفان در داخل کشور که نشان دهد هنوز قادر به کنترل اوضاع درون کشور می باشد.

برای مقابله با این اعمال ضد بشری و رفتار عصر حجری رژیم اسلامی حاکم بر ایران،  نهاد مادران علیه اعدام با یاری و همراهی دیگر مخالفان رژیم، در اقدامی افشاگرانه روز یکشنبه ۲۷ اکتبر در حضوری اعتراضی در شهر تورنتو – کانادا  گرد هم آمده  و جنایات صورت گرفته توسط رژیم خونخوار حاکم بر ایران را محکوم نموده و به سازمانها و مجامع بین المللی و نهاد های حقوق بشری و … اعلام نمودند که این اقدامات ضد انسانی را محکوم کرده  و برای عدم تکرار این جنایات هر اقدامی که از دستشان بر می آید را انجام دهند.

جان زانیار و لقمان مرادی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در خطر مرگ قرار گرفته است. حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اعدام تبدیل شده و هر لحظه امکان اجرای آن را می شود پیش بینی کرد.

mother-(4)

رژیم اسلامی حاکم بر ایران در مدت ۳۵ سال گذشته نشان داده است که زبانی به غیر از زبان زور نمی شناسد. اگر بتواند مخالفان عقیده و اندیشه اش را زندان، شکنجه و اعدام می کند، و اگر نتواند و زورش نرسد، عقب می نشیند و منتظر روزی می شود که شرایط مهیا شود تا او بتواند نیات پلید ضد انسانی اش را انجام دهد و به این شیوه اعتقاد اساسی دارد.

سلاح اعدام با بهانه های مختلف یکی از اهرم هایی بوده است که تاکنون رژیم اسلامی به عنوان سلاحی کارا و به طور مستمر از آن بهره برده است. حربه اعدام و ترور توسط رژیم جمهوری اسلامی همچون “سلاح کشتار جمعی” عمل می کند که تنها منحصر به جغرافیای ایران و فرزندان آن نبوده است. باید با صدایی رسا و سازماندهی همگانی جلوی اعدام فرزندان ملت را گرفت.

نهاد مادران علیه ایران

با یاری و همراه:

حزب کمونیست کارگری ایران – واحد شرق کانادا/ انجمن سکولارهای ایران – تورنتو/ حزب/کمونیست کارگری ـ حکمتیست/ حزب کمونیست ایران/ کمیته بین المللی علیه اعدام ـ تورنتو/ ایران سولیداریتی ـ تورنتو/کمپین نجات سکینه آشتیانی/ فدراسیون سراسری پناهندگان ـ تورنتو/جمعی از فعالین مستقل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=493778184053377&set=pcb.493785957385933&type=1&theater

http://www.youtube.com/watch?v=BKiPisXwOV0

http://www.youtube.com/watch?v=EYXa9qySWO4&feature=youtu.be

تلفن نهاد مادران ۰۰۱۶۴۷۷۶۸۸۵۵۶

N.T.Execution@gmail.com