هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر نسبت به تشکیل "شورای فقها" در کشور تاکید کرد.

شماره ۱۲۰۹ ـ پنجشنبه ۲۵ دسامبر  ۲۰۰۸


 

ادوارنیوز: هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر نسبت به تشکیل "شورای فقها" در کشور تاکید کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی به بحث سهم الارث زنان از زمین اشاره کرد و گفت: من به خاطر مساله‌‏ای که در خصوص ارث در خانواده اتفاق افتاد و این که زن نمی‌‏تواند از زمین ارث ببرد مطالعات فراوانی انجام دادم و دیدم در قرآن چنین چیزی وجود ندارد و آن را ریشه در مسایل اختلاف شیعه و سنی پیدا کردم به همین دلیل با سفر به قم و دیدار با برخی مراجع و نیز صحبت با رهبری به ایشان یادآور شدم که دلیلی ندارم زن از ارث شوهر سهمی نبرد و رهبری هم دستور دادند که در جلسات علما بحث شود و در نهایت آیت الله شاهرودی در دستگاه قضایی این مورد را پیگیری کرد و الان نیز در مجلس این قانون در حال تغییر است.

وی با بیان اینکه باید "فقه مقارن" را ترویج داد به تخصصی شدن اجتهاد اشاره کرد و گفت: امروزه همه اذعان دارند که یک مجتهد نمی‌‏تواند در تمامی ابواب زندگی مردم متخصص باشد به همین دلیل باید فقه تخصصی شود و اگر فقه تخصصی را پذیرفتیم باید تقلیل تخصصی را پذیرفت و اگر هم این دو مورد را پذیرفتیم باید شورای فقه را بپذیریم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مدیریت جامعه باید براساس شورای فقها باشد و شورای نگهبان باید از همه تخصص‌‏ها برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه باید به شورایی شدن فقه برسیم و انشاء‌‏الله خواهیم رسید، گفت: باید اجتهاد براساس توجه به عقل باشد.