تغییراتی که ممکن است در وضعیت حکومت در استرالیا پیش آید و همچنین روند این حرکتها موجب شادی بسیاری از جمهوری خواهان کانادایی شده است.  


شهروند ۱۲۲۵  پنجشنبه  ۱۶ اپریل  ۲۰۰۹


 

کندین پرس: تغییراتی که ممکن است در وضعیت حکومت در استرالیا پیش آید و همچنین روند این حرکتها موجب شادی بسیاری از جمهوری خواهان کانادایی شده است. کانادایی ها به اقدامات جمهوری خواهان استرالیا تا براندازی حکومت سلطنتی و پایان دادن به کار فرماندار کل و جانشین ملکه در این کشور بسیار امیدوارند و معتقدند این خود روزنه امیدی برای کانادا نیز محسوب خواهد شد و راهی است تا حکمرانی کانادا به سمت و سویی غیر از تسلط ملکه و نماینده او ، فرماندار کل، برود.

کوینتین بریس، فرماندار کل استرالیا در یک مصاحبه تلویزیونی در این باره گفت: «من فکر می کنم استرالیا به سمت استقلال پیش می رود و به نظر من این شرایط جزئی غیر قابل تفکیک از توسعه است که در دهه های اخیر با سرعت بیشتری حرکت می کند».

تام فردا، فعال اجتماعی و جمهوری خواه تورنتویی، به عنوان رهبر این جنبش با نظری مثبت و امیدوارانه به جنبش اخیر استرالیا می نگرد. او می گوید: «اگر استرالیا بتواند، قطعا کانادا نیز موفق خواهد شد.کانادا در بسیاری از مسائل اجتماعی همیشه پیشرو بوده و هرگز از مباحثه واهمه ای نداشته. تمایل به برکناری سلطه حکومت سلطنتی در کانادا روز به روز در حال افزایش است. نظرسنجی های ما میزان این تمایل را به ۵۵ درصد جامعه تخمین می زند. اکنون زمان استعمار به سر رسیده است. کانادا نمی خواهد همیشه یک مستعمره باقی بماند و تاج انگلیس را بر سر خود نگاه دارد. این شرایط باید در پارلمان به بحث گذاشته شده و باید برای ادامه سلطه ملکه بر کانادا رای گیری صورت گیرد.».

از سوی دیگر رابرت فینچ از کسانی است که به شدت با براندازی سلطه حکومت سلطنتی مخالف است. او سخنان فردا را نقض می کند و معتقد است هیچ علاقه عمومی برای شرکت در این نظرسنجی وجود ندارد. او می گوید: «من فکر می کنم کانادایی ها سلطنت طلب هستند و شاید هرگز این مسئله به زبان نیاید ولی همیشه از حمایت یک نیروی قوی تر احساس رضایت می کنند. سلطنت به امنیت کانادا کمک می کند و هویت کانادا را شاخص تر می سازد. آنان هرگز نمی توانند با تاج سلطنتی مخالفت کنند. جمهوری خواهان در شرایط ضد و نقیضی هستند. آنها با حکومت سلطنتی مخالفند. انتخابات راه می اندازند و رئیس جمهور یا نخست وزیر سر کار می آورند، ولی رئیس جمهور یا نخست وزیر انتصابی نه انتخابی.»

جمهوری خواهان با برگزاری انتخابات جهت حذف حکومت سلطنتی موافقند. آنان معتقدند در زمان نخست وزیری جان منلی، ملکه انگلیس از کانادا دیدن کرد. منلی تنها نقش اسکورت کننده ملکه را بازی می کرد. با تمام تفاوت ها و اختلاف نظرها این دو گروه در یک نقطه به هم می رسند و آن اینست که خارج شدن از زیر یوغ حکومت سلطنتی با موانعی روبروست. بر اساس قانون اساسی باید حداقل ۱۰ ایالت به این حرکت رای موافق دهند که این قانون خود به منزله دست بند آهنین در دستان دموکراسی است. از سوی دیگر جمهوری خواهان معتقدند پس از ملکه ی ۸۳ ساله انگلیس، فرزند او پرنس چارلز چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد؟ و آیا تاثیرات مناسبی بر کشورهایی چون کانادا و استرالیا خواهد داشت؟ این سئوالی است که تنها زمان باید به آن پاسخ گوید.