با کار سیاست عاقبت جور شدیم/ وز نشئه رای سخت کیفور شدیم…
شهروند ۱۲۱۳ ـ ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹ کوروش سلیمانیباراک اوباما و جوزف بایدن ـ کاریکاتور از کوروش سلیمانی
با کار سیاست عاقبت جور شدیم
وز نشئه رای سخت کیفور شدیم
بر عکس کسانی که خودت میدانی
بی دوز و کلک رئیس جمهور شدیم
At the podium, Biden the VP giggled a while and thought
If he should tell Barack Obama about something he sought
“Gee, Obama I would appreciate it lots
If you considered having a CHANGE in our spots?”
برای آشنایی با کورش سلیمانی کاریکاتوریست ایرانی ساکن آتلانتا از سایت او دیدن کنید.