book

«خانه هنر و ادبیات» [گوتنبرگ»] و «نشرِ کتابِ ارزان» [استکهلم] این اطلاعیه را برای نشر در اختیار شهروند قرار داده اند.

یکی از چاپچی‌هایِ سودجویِ ایران کتابِ «بیشعوری» آقای محمود فرجامی را بازچاپ کرده و در صفحۀ مشخصاتِ آن، نام و نشانِ ما [«خانه هنر و ادبیات (گوتنبرگ) و «نشر کتابِ ارزان» (استکهلم)] را گذاشته است.

آقای محمود فرجامی کتابِ خود را در اینترنت گذاشته‌اند، زیرا نخواسته‌اند به «سانسور» تن دردهند.

[کتابِ «بیشعوری» در این‌جا هست: http://www.debsh.com/assholism/]

ما نه این چاپچی را می‌شناسیم و نه دلیلِ انجامِ این عملِ نادرست و غیراخلاقی او را می‌دانیم.

از آن‌جا که نادرست‌ها و دروغگوها غیر از کم‌حافظگی، معمولاً بی‌دقت هم هستند، دُمِ خروس از زیرِ عبایِ این کارهم پیداست: شمارۀ شابک[ISBN]ی که گذاشته شده است، ربطی به کشور سوئد ندارد.

کتاب‌هایی را که ما تا کنون مشترکاً یا هر یک جداگانه منتشر کرده‌ایم و می‌کنیم، اولاً آثاری است که امکان چاپشان ـ بدونِ سانسور ـ در ایران وجود ندارد و ثانیاً همچنان‌که باید، همه با موافقت و کسبِ اجازه از صاحبِ اصلی اثر است و ثالثاً همه دارای شمارۀ شابکِ خاصِ کشورِ سوئد است و رابعاً طبقِ مقررات، هفت نسخه برای شش کتابخانۀ دانشگاه‌هایِ معتبر و کتابخانۀ سلطنتی سوئد ارسال می‌شود.

روشن است که این‌گونه کارهایِ غیراصولی و نادرستِ سودجویانه از نتایجِ نکبت‌بارِ پدیدۀ پلشتِ «سانسور» در ایران است و زیان و صدمه‌اش تنها بر صاحبِ اثر و ناشرِ اصلی وارد می‌آید.

پیش از این نیز چاپچیانِ فرصت‌طلبِ ایران کتاب‌هایِ دیگرِ ما را که در سوئد منتشر کرده‌ایم، بازچاپ کرده‌اند. (یکی از نمونه‌هایِ مشهور کتابِ «شهرِنو» نوشتۀ دکتر محمود زندمقدم است که در سوئد، تا کنون دو بار چاپ شده است. تا جایی که ما باخبر شده‌ایم، یک چاپچی در تهران، پانزده هزار نسخه از این کتاب و چاپچی دیگری در اصفهان، پنج هزار جلد از آن را بازچاپ و پخش کرده است که با قیمت بالا به فروش می‌رسانند.)

متأسفانه در این زمینه، کاری از دستِ ما ساخته نیست. تنها دلخوشیِ ما و همکاران دیگرمان این است که سانسور می‌شکند و کتاب ـ در هر صورت ـ در دسترسِ خوانندگان قرار می‌گیرد.

۲۲ دسامبرِ ۲۰۱۳