شهروند علی شریفیان: براساس گزارشی که منتشرشده در بی سی از هر پنج کودک یک کودک در فقر زندگی می کند و از این نظر بریتیش کلمبیا دارای بالاترین درصد کودکان فقیر در کل کاناداست. درحالی که در کل کشور هم درصد کودکانی که در فقر زندگی می کنند نگران کننده و متوسط کودکان فقیر کشور ۳/۱۳ درصد است،  این نرخ در بی سی ۶/۱۸ درصد است.

poverty--canada

مانتیوبا  با نرخ  ۳/۱۷ درصد بعد از بی سی قرار گرفته است. خانم آدریان موتیانی که در زمینه از میان بردن فقر بین کودکان کانادا فعالیت می کند به خبرنگاران گفته است فقر کودکان در کانادا نگران کننده است و  بی سی در زمینه ی از بین بردن فقر در میان کودکان و خانواده ها با استفاده از برنامه های رفاهی دولت ضعیف تر از تمام استان ها و مناطق کشور عمل کرده و می کند و خواستار توجه مقامات مسئول به این مشکل که سبب شرمندگی مردم کاناداست، شده است.