شهروند علی شریفیان: نتایج به دست آمده از نظرسنجی و تحقیقاتی که انجام شده، نشان داده  ۶۵ درصد یا  حدود دوسوم کانادایی ها کارشان را دوست و یا خیلی دوست دارند. کانادا از این نظر در میان هفت کشوری که این بررسی در میان کارکنان آنها،  انجام شده، بالاتر از هلند، آمریکا و بریتانیا و در صدر جدول  قرار گرفته است. در هلند که بعد از کانادا قرار دارد، ۵۷ درصد مردم گفته اند شغلشان را دوست و یا خیلی دوست دارند.

toronto

در آمریکا ۵۳ درصد نظری مشابه اعلام کرده اند. ۲۹ درصد کانادایی ها در این نظرسنجی که به وسیله سایت مشهور کاریابی  Monster.ca انجام شده گفته اند که کار خود را به آنقدر و به اندازه کافی دوست دارند که به انجام آن ادامه بدهند. دو درصد گفته اند از کار خود متنفرند و ۵ درصد هم کار خود را دوست ندارند. جوانان زیر ۲۵ سال کانادایی ۱۳ درصد کسانی هستند که به شغل خود علاقه ندارند.