شهروند- به گفته ی سازمان بهداشت کانادا، پستانهای مصنوعی از جنس Biocell ساخته شده توسط کمپانی ایرلندی Allergan از کانادا جمع آوری می شود.

این نوع خاص پستان مصنوعی جنس زمختی دارد و دارای عمر مفید ۵ الی ۱۰ سال است. بعد از به پایان رسیدن عمر مفید باعث ایجاد خونریزی و مشکلاتی درون سینه می شود. یکی از این مشکلات که بسیار نادر است نوع خاصی از سرطان سینه است که نتیجه ی تحقیقات نشان می دهد نتیجه ی مستقیم استفاده از این نوع پستان مصنوعی است.

اگرچه این نوع سرطان سینه بسیار نادر است اما تاکنون ۲۶ مورد در کانادا گزارش شده است که ۲۲ مورد آن نتیجه ی استفاده از این نوع پستان های مصنوعی بوده است. البته خارج کردن این پستان های مصنوعی به افرادی که نشانه ی بیماری ای ندارند توصیه نمی شود اما سازمان بهداشت کانادا از زنانی که از این نوع ویژه استفاده کرده اند می خواهد که به دکتر معالج خود مراجعه کرده و از سلامت کامل پستان هایشان اطمینان حاصل کنند.

فرانسه نیز در اقدامی مشابه این نوع از پستان مصنوعی را از بازار جمع آوری کرده است. کمپانی Allergan می گوید که استفاده از این محصول کاملا امن است و نمی تواند موجب سرطان شود  و سعی می کند که دوباره اطمینان بازارهای کانادا را به دست بیاورد.