شهروند ۱۲۷۴
آقا خوبی به ما مردم نیامده است. روز اول عید، آیت الله
خامنه ای لطف کردند، و عید نوروز را به مردم ایران تبریک گفتند. به تعبیری، با بزرگواری، این مراسم را حلال اعلام فرمودند.
حالا مفسرانی که همیشه چهارزانو نشسته اند و منتظرند تا تقی به توقی بخورد و این تق و توق را به هم وصل کنند و حرفی از توی آن دربیاورند، به جای اینکه قدر این بزرگواری را بدانند، می گویند ایشان یک چرخش ۱۸۰ درجه ای کرده و عقب نشینی فرموده اند.
می پرسی به چه دلیل؟ می گویند چه دلیلی بهتر از اینکه ایشان چهارشنبه سوری را غیرشرعی و حرام اعلام کردند، اما مردم آن را باشکوه تر از سی سال گذشته برگزارکردند! بنابراین ایشان فکرکردند که اگر آنرا هم حرام اعلام کنند، ولوله خواهد شد، ناچار آن را با اکراه پذیرفتند و به تعبیری حلال دانستند.
این مفسران استدلال می کنند که نمی شود که آدم یک جشنی را قبول داشته باشد و آن را تبریک بگوید، اما یک قسمت از همین جشن، یعنی چهارشنبه سوری آن را حرام اعلام کند؟
درست در وسط این حرام و حلال اعلام کردن ها ، و در حالی که مردم مشغول شش و بش این فتواهای متضاد بودند و هر تکانی که می خواستند بخورند از خودشان می پرسیدند این حرکت حرام است یا حلال؟ خبرگزاری برنا اطلاع داد آیت اله مکارم شیرازی، تخلفات رانندگی را حرام اعلام کرده اند!
این فتوای جدید باعث شد که حلال و حرام مردم درست و حسابی قاطی پاطی شود، طوری که عده ای به دست چپ و راست خودشان هم شک کرده بودند و به هرکس می رسیدند می پرسیدند آقا شما می دانید دست چپ آدم حرام است یا حلال؟!
علت به هم ریختگی و آشفته شدن این افراد ساده لوح این است که خیال می کنند پیاده کردن حرام و حلال که مخصوص امور شرعی است و پاداش و جریمه آن نیز بهشت و جهنم است، روی زندگی مدرن امروزی و تطبیق آن با قوانین شهرنشینی مشکل است. غافل ازاین که کارشناسان امور دینی و راهنمائی و رانندگی، با همکاری هم، راه حل هایی برای این مشکل پیدا خواهند کرد.
مثلا خیلی ساده می توان اعلام کرد که عبور از چراغ قرمز، گناه کبیره است و جریمه آن ۱۸۰ سال اقامت در جهنم و بوق زدن در نقاطی که بوق زدن ممنوع است، گناه صغیره است و جریمه اش تحمل ۴۴ ضربه گرز آتشین. البته یک جریمه مختصری هم به عنوان دست گرمی، دراین دنیا گرفته خواهد شد!

زیرنویس عکس: سفره هفت سین پشت در زندان اوین قبل از حمله الماموران و المعذوران!

سیاه کاری ادامه دارد…

در تهران، هرکجا که رنگ سبزی وجود داشته باشد سیاهش می کنند تا مردم جنبش سبز را فراموش کنند و به همین دلیل، هرکجا که رنگ سیاهی دیده شود، مردم می دانند که زیر آن قبلا سبز بوده است.
پیرمردی از آشنایان که یکی دو سالی است موهایش را سیاه می کند، برای دو هفته به تهران رفته بود.
در بازگشت با خنده می گفت چند روز پیش یک دختر هفده هیجده ساله جلوی من را گرفته بود و می پرسید: آقا مگر موهای شما هم سبز بوده است که آن را سیاه کرده اید؟!

هدیه به رهبر

این دیگر همان روغن ریخته را نذر امامزاده کردن است. بعید نیست اگر پس فردا انجمن نابینایان نیز چشمهای خود را به رهبر هدیه کنند!

ندید بدیدها

اولین بوتیک لباس زیر زنانه که به تازگی در عربستان افتتاح شده است، به عنوان سینمای مجانی هم مورد استفاده قرار می گیرد!
رفیق خوش تیپ

چه لذتی دارد میلیون میلیون پول دادن و چنین رفقای خوش تیپ و رستم صولتی را به تور زدن!


* میرزاتقی خان یکی از روزنامه نگاران و طنزنویسان پیشکسوت ایران و از همکاران تحریریه ی شهروند است.