شهروند- علی شریفیان: دوشنبه هفته گذشته دوم دسامبر انجمن بانک های غذای انتاریو در گزارشی اعلام کرد استفاده مردم از ذخیره های مواد غذایی بانک های غذا در ماه مارس امسال به رکوردی تقریبا برابر رکود سال پیش رسیده است. این انجمن که از ۱۲۷ بانک غذا تشکیل شده در گزارش خود آمار داده ۳۷۵ هزار و ۷۸۹ نفر در ماه مارس برای تامین کمبودهای غذایی خود و خانواده هایشان به بانک های غذا مراجعه کرده اند. ماه مارس سال گذشته، سال ۲۰۱۲ مجموعا ۴۱۲ هزار و ۹۹۸ نفر به بانک های غذا در انتاریو مراجعه کرده بوده اند.  با مقایسه این ارقام معلوم می شود هنور عده زیادی بویژه خانواده هایی که مسئولیت تغذیه فرزندانشان را دارند برای رفع کمبودهای غذایی خود به بانک های غذا وابسته هستند.

بیش از ۴۱درصد خانواده هایی که به بانک غذا مراجعه کرده اند، در خانه بچه داشته، ۶/۴۳ درصد مراجعه کنندگان مجرد بوده و ۳/۱۰ درصد هم زوج هایی بوده اند که بچه نداشته اند. در این ماه در بخش برنامه توزیع و عرضه غذای گرم، انجمن های بانک های غذای انتاریو یک میلیون و ۲۰۰ هزار وعده غذای گرم هم در اختیار نیازمندان قرار داده اند. Bill Laidlaw مدیر کل این انجمن در بیانیه ای که منتشر کرده یادآور شده: «در استانی که این همه ثروت دارد نباید هیچ کودکی گرسنه سر به بالین بگذارد.» یکی از برنامه های این انجمن آموزش تهیه غذاهای مقوی به شکل اقتصادی به خانواده هاست و لیدلاو اظهار امیدواری کرده که همکارانش در اجرای این برنامه در سطح وسیع در میان خانواده های نیازمند، موفق عمل کنند.