شهروند علی شریفیان: بر اساس نتایج نظرسنجی که روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته به وسیله بنگاه سنجش افکار Forum Research برای پرتیراژ ترین روزنامه تورنتو و کانادا انجام شده، لیبرال ها از ۳۹ درصد، محافظه کاران از ۳۲ و ان دی پی از ۱۷ درصد آرای کسانی که واجد شرایط رای دادن هستند و تصمیم خود را گرفته اند، برخوردارند.

تورنتو استار به نقل از تحلیل لورن بوزینوف دبیر کل این بنگاه سنجش افکار نوشته است که علت فاصله هفت درصدی لیبرال ها از محافظه کاران، اول کناره گیری جان برد از سیاست و استعفایش از کابینه دولت محافظه کاران و دومی justinجدا شدن ایو آدامز، نماینده محافظه کار پارلمان از این حزب و پیوستن وی به حزب لیبرال است.

این نظرسنجی در گفت وگو با ۱۰۱۸ نفر که ساکن استان ها و مناطق مختلف هستند، انجام شده است. به گفته بوزینوف اگر انتخابات اکنون انجام شود این پشتیبانی ها اینگونه ترجمه می شود که لیبرال ها ۱۹۴ کرسی، محافظه کاران ۱۱۲ و ان دی پی ۶۱ کرسی پارلمان را که در دوره آینده ۳۳۸ کرسی خواهد داشت، به دست می آورند.

برای دست یابی حکومت اکثریت دست کم ۱۷۰ کرسی لازم است. بعد از پایان تابستان که لیبرال ها در نظرسنجی ها به راحتی از محافظه کاران جلو بودند، مدتی بود که این دو رقیب اصلی در افکار عمومی شانه به شانه بودند، اما اکنون بنظر می رسد نتایج این نظرسنجی دوباره، لیبرال ها را در سیر صعودی قرار داده است.