vito-rizzuto

شهروند علی شریفیان: پدر خوانده بدنام و مشهور پیشین مافیای مونترال‌ روز یکشنبه به علت ناراحتی‌‌های ریوی – تنفسی در بیمارستان بستری شده بود. ویتو ریزوتو روز دوشنبه در سن ۶۷ سالگی در همین بیمارستان درگذشت.

ویتو ریزوتو در سال ۱۹۴۶ در دهکده ای در منطقه سیسیل ایتالیا به دنیا آمده بود. او مدت‌ها با لقب Teflon Don رهبری مافیای مخوف و پیچیده مونترال‌ را به عهده داشت. نیکو لوو ریزوتو، پدر این رهبر درگذشته ی مافیا در سال ۲۰۱۰ در خانه‌اش در مونترال ترور شده بود.

ویتو ریزوتو کمی‌ بیش از یک سال که از زندانی در آمریکا آزاد شده بود، در گذشته است. او در سال ۲۰۰۷ در دادگاهی در آمریکا، در محاکمه ای جنجالی به بیش از۵ سال حبس محکوم شده بود. او به جرم دست داشتن در قتل سه نفر در سال ۱۹۸۱ در نیویورک به این مدت حبس محکوم شد. او پس از تمام شدن مدت زندانی ‌اش به کانادا برگشته بود.

اخیر یک قتل مشکوک در لاوال کبک رخداده است که کارشناسان آشنا به شیوه ی کار مافیا در تجزیه و تحلیل آن گفته اند قتل در رابطه به تسویه‌های داخلی‌ این باند گانگستری و تعیین پدر خوانده تازه به دلیل بیماری ویتو ریزوتو انجام شده است