شهروند- شهرداری تورنتو درباره ی افزایش تعداد کایوتی ها (یک نوع گرگ صحرایی در آمریکای شمالی) و چگونگی رفتار با این حیوان وحشی به ساکنان تورنتو هشدار می دهد. بر اساس گزارشات بسیاری از شهروندان، تعداد کایوتی ها در شهر زیاد شده است و این حیوانات به حیوانات خانگی افراد حمله کرده و آنها را زخمی کرده اند.

به گفته ی یکی از ساکنان تورنتو مشکل کایوتی ها نیستند، مشکل اساسی مردمی هستند که به این حیوانات غذا می دهند و در حال برهم زدن طبیعت وحشی این حیوانات هستند و باعث شده اند که به جای زندگی کردن در زیستگاه های خود به شهر آمده و مزاحمت های زیادی را برای افراد ایجاد کنند.

شهرداری تورنتو تصمیم دارد که برای چگونگی زندگی مسالمت آمیز به این حیوان وحشی اطلاع رسانی کرده و راه کارهایی را برای جلوگیری از خطر حمله ی کایوتی ها پیشنهاد می دهد؛ مثلا از افراد می خواهد که به این حیوان غذا ندهند و حیوانات خانگی خود را با قلاده های کوتاه تری بیرون ببرند و همچنین در هنگام گذاشتن زباله جلوی در خانه ها قواعد خاصی را رعایت کنند که از تجمع کایوتی ها جلوگیری شود.