احسان و امیر نادری

احسان و امیر نادری

شکایت برادران نادری از پلیس بی سی

شهروند علی شریفیان: احسان نادری ۲۹ ساله و برادرش امیر نادری چندی پیش خانه ای‌ در خیابان یکصد و پانزدهم در شمال سوری از توابع ونکوور اجاره کرده و به آنجا نقل مکان کرده اند. احسان این هفته ماجرای تلخ، بسیار حساس، نفس گیر و خطرناک چگونگی‌ دستگیری خود و برادرش امیر را برای رسانه ها تعریف کرده است. احسان گفته است ماجرا پنجشنبه هفته گذشته اتفاق افتاد. او داشته از پنجره خانه به بیرون نگاه می‌کرده است ناگهان می‌بیند صفی از اتومبیلهای پلیس جلوی خانه شان ردیف شده ا‌‌ند. در می زنند او با احتیاط در را باز کرده چند پلیس جلوی در خانه با او سینه به سینه شده اند و در حالی‌ که نورافکن پر نوری هم چشمش را آزار می داده است، پلیس به سرعت او را به شیوه ای تحقیر آمیز دستگیر و دست بند می زند.

احسان توضیح داده من با داد و فریاد سعی کردم به آنها بفهمانم که مسلح نیستم چون هر آن می‌ترسیدم آنها به من تیراندازی کنند. پس از دستگیری احسان،  امیر را  هم که در نشیمن خانه مشغول تماشای تلویزیون بوده دستگیر می کنند و دستبند می زنند. این کابوس برای برادران نادری زمانی‌ به پایان رسیده که معلوم شده پلیس بی سی احسان را به جای مستأجر قبلی‌ خانه اشتباهی‌ گرفته و دستگیر کرده اند. مستأجر قبلی‌ قصد خودکشی‌ داشته و پلیس برای جلوگیری از خودکشی‌ او این بساط تأسف بار را به راه انداخته بوده است. پس از معلوم شدن همه چیز برادران نادری اعلام کردند که قصد دارند از پلیس به خاطر رفتار ناشایست و تحقیر آمیزی که با آنها کرده، شکایت کنند. پلیس اعلام کرده به خاطر اشتباه شان متاسف هستند و از برادران نادری معذرت خواهی‌ کرده اند. برادران نادری اما گفته اند این پوزش خواهی‌ خیلی‌ دیر است و خیلی‌ هم اهمّیت و ارزشی ندارد و آنها شکایت خود را رسما پی می گیرند.