شهروند- بارش شدید باران در طی روزهای اخیر نه تنها مشکلات فراوانی برای مردمی که در کناره ی دریاچه زندگی می کنند ایجاد کرد، بلکه حتی حیوانات کانادایی نیز از آن در امان نماندند. اما قوی کانادایی داستان ما این شانس را داشت که یک خانواده ی کانادایی به موقع به داد او رسیدند و توانستند آشیانه ی این قو را به همراه چهار تخمش نجات دهند.

پیتر باریفا، یک عضو قدیمی تفرجگاه ساحلی دریاچه ی  Promenade در می سی ساگا و همسرش در هنگام عبور متوجه حضور یک قو بر روی آشیانه اش شدند که آب تا نزدیکی لبه های آشیانه بالا آمده بود و خطر غرق شدن  برای آن وجود داشت. این زوج با وجود ممانعت قو در دریافت کمک توانستند روزانه و به طریقی طبیعی و بدون هراساندن وی مقدار چوب لازم برای ترمیم آشیانه را در اختیار قو قرار دهند و بدین طریق این مادر و چهارفرزندش را از خطر مرگ برهانند. هم اکنون مادر و سه تا از تخم ها در وضعیت سالمی هستند و قرار است که به زودی جوجه های او در ماه ژوئن سر از تخم در بیاورند. این پرندگان زندگی خود را مدیون دوستان دوپای خود هستند.