ROB-FORD

شهروند علی شریفیان: همانطور که خیلی‌ها پیش بینی‌ می کردند راب فورد، شهردار بزرگ شهر تورنتو، بزرگترین شهر کانادا امسال با رأی روزنامه نگاران، ویراستاران اتاق و مراکز خبر رسانه‌‌های کشور به عنوان خبر ساز‌ترین چهره سال کانادا برگزیده شد.

نیمه بیشتر سالی‌ که پشت سرگذاشته ایم و دارد به پایان می رسد، راب فورد عنوان و سوژه اصلی‌ خبرهای رسانه های کانادا بوده است. خبرهای نامعمول و بهت آوری که شهردار جنجالی تورنتو در سال ۲۰۱۳ منبع آنها بود حتی در رسانه های جهان هم بازتاب یافت. به گونه ای که گروه زیادی از مردم تورنتو و کانادا به شدت نگران شهرت تورنتو در دنیا شدند. شماری از سیاستمدران عمدتا به خاطر خدشه و صدماتی که فورد به شهرت بزرگترین شهر کانادا می زند، خواستار استعفاء و برکناری او از مقام شهرداری متروتورنتو شدند.

فورد با ۶۳ درصد آرا به عنوان خبر سازترین چهره سال رسانه‌‌های کانادا انتخاب شده است. خانم آدریان تانر Adrienne Tanner  معاون سردبیر ونکوور سان، یکی از دو روزنامه اصلی چاپ ونکوور درباره این انتخاب گفته است: «ما آلیس مونرو که جایزه نوبل را برد هم دوست داشتیم. ما وقتی‌ کریستی کلارک انتخابات بی‌ سی‌ را برد، شگفت زده شدیم. نایجل رایت، رئیس دفتر نخست وزیری هم امواج خبری زیاد ساخت، اما واقعا هیچکس به اندازه راب فورد در سال گذشته خبرساز نبود. او که از اوج به حضیض افتاد، بد خبرساز‌ترین چهره سال است. هیچکس به گرد پای او هم نمی رسد.»

اسکات مت کالف سردبیر خبر ایستگاه رادیویی  News 680  تورنتو در رابطه با انتخاب فورد گفته است: «باب فورد مشهورترین (بدنام ترین) شهردار سال ۲۰۱۳ جهان بود.»

او در مصاحبه ‌اش با سی‌ تی‌ وی با تاکید یادآوری کرد: «شما فقط از دیوید لترمن، جی لنو ، جان استوارت، استفن کولبرت، کونان اوبرین و…. بپرسید. (اینها همه برنامه سازان و مجریان برنامه ها، شو‌های کمدی شبانه شبکه‌های تلویزیونی امریکایی هستند.) راب فورد مدتها از سوژه های اصلی شوهای طنز و کمدی شبانه آمریکا بود.

سنت انتخاب خبرساز‌ترین چهره سال کانادا از سال ۱۹۴۶ شروع شده است. در ۶۷ سال گذشته معمولا و عمدتا سیاستمداران به عنوان خبرساز‌ترین چهره سال انتخاب شده اند. بعد از راب فورد، با فاصله نسبتا زیادی سه‌ سناتور محافظه کار مایک دافی، پاتریک برازو و خانم پاملا والین هم قهرمان، سوژه و موضوع اصلی خبر‌های بد سال ۲۰۱۳ کانادا بوده اند. در کنار اینها خانم لاروش ( Colette Roy- Laroche )  شهردار شهرک کوچک لاک مگانیتک در کبک هم که در شهرش بر اثر فاجعه بزرگ انفجار تانکرهای نفت ۴۷ نفر کشته شدند، چهره خبرسازی بوده است. خانوم لاروش به خاطر کوشش‌های بی‌ نظیرش از خانوم پولین ماروآ، نخست وزیر کبک مدال ویژه افتخار و خدمتگزاری به مردم را گرفت. البته از همه اینها که بگذریم و بی شک استفن هارپر، نخست وزیر دولت محافظه کار فدرال هم جز خبرسازترین چهره‌های سال ۲۰۱۳ در فهرست اهالی رسانه‌‌ها آمده است.

فساد و رفتار ناشایست و بهت آور سیاستمدران دست مایه خبرهای زیادی در رسانه های کانادا در سال ۲۰۱۳ بوده است. اگر به یاد بیاوریم در مونترال و کبک سه شهردار شهر مونترال، دومین شهر بزرگ کانادا، یکی پس از دیگری بخاطر سوء استفاده مالی و فساد استعفاء داده و یا ازمقام خود برکنار شدند. علت جنجالهای خبری مربوط به سه سناتور محافظه کار هم فساد مالی بود. شماری از کارشناسان بر این باورند مردم کانادا اعتمادشان را به سیاستمدران به میزان زیادی از دست داده اند.