شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه ۱۴ ژانویه این هفته بحث و بررسی و تبادل نظر درباره ی لایحه جنجالی منشور ارزش های کبک در شکل یک جلسه عمومی در مجلس ملی کبک آغاز شد. ۲۵۰ فرد حقیقی، سازمان  و فرد حقوقی برای عرضه ی نظرات خود در این جلسه عمومی ثبت نام کرده اند.

در روز سه شنبه عمده کسانی که نظرات خود را مطرح کردند از موافقان منشور بودندquebec-values-charter و به همین دلیل مقامات دولت حزب کبکی ها از این جلسه اظهار رضایت کردند.

اما آنگونه که رسانه ها خبر داده اند، مخالفان در راهند. در نهایت گفته می شود با توجه به اقلیت بودن دولت و مخالفت جدی احزاب اپوزیسیون و در راس آنها حزب لیبرال کبک این لایحه به تصویب نمی رسد و  سبب آن خواهد شد که کبکی ها مجبور شوند به خاطر آن پای صندوق های رای بروند. احتمال داده می شود این انتخابات در اواخر زمستان یا اوائل بهار برگزار شود.