RobFord

شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه به هنگام ورود شهردار تورنتو به شهرداری، خبرنگاران او را محاصره کرده و به مطرح کردن پرسش های خود پرداختند. یکی از این خبرنگاران از راب فورد در مورد نوشیدن الکل پرسید و شهردار تورنتو به شدت عصبانی شد و پاسخ داد من مشروب نمی نوشم، تو آخر هفته کجا مشروب خوردی؟!

شنبه شب گذشته شهردار مغضوب تورنتو پس از مدتها اوقاتش را در یکی از کلاب های شلوغ و مشهور تورنتو و عمدتا با جوان ها گذارند. عکس های زیادی که حاضران در آن کلاب با راب فورد گرفته اند در رسانه های اجتماعی و از جمله در فیس بوک منتشر شده است. با توجه به اینکه از روز دوم ژانویه عملا مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۴ برای انتخاب اعضای شورای شهر و شهردار تورنتو آغاز شده، گروهی از ناظران می گویند راب فورد در تلاش است تا نسل جوان تورنتویی ها را تشویق کند که به او رای بدهند.