رادیو بین‌المللی فرانسه – ایران گذرگاه و انتقال دهندۀ کروُناویروس به چندین کشورجهان از جمله لبنان، عراق، کویت، بحرین، گرجستان، اِستوُنی، زلاند نو، جمهوری آذربایجان، جمهوری بلاروس، قَطَر، ارمنستان و مجارستان بود. بیشتر آن کشورها توانستند راه پیشروی کروُناویروس را در خاک خود کم و بیش سد کنند، اما بعضی از آن ها نتوانستند از انتقال آن به کشورهای دیگر جلوگیری کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ورود کروُناویروس را به ایران بسیار دیر اعلام کردند. به گفتۀ دکتر رضا ملک زاده، معاون وزیر بهداشت، دولت به هُشدارهای وزارت بهداشت برای توقف پروازها از چین به ایران توجهی نکرد و رفت و آمد با آن کشور را بنابه ملاحظاتی ادامه داد. به گفتۀ او، با اینکه وزارت بهداشت در چندین جلسه از دولت خواست که مرزها را به طور کامل ببندد، اما کسی به درخواست آن وزارت اعتنایی نکرد. روابط اقتصادی با چین و انبوه ایرانیانی که در چین بودند از جمله بازگشتِ دانشجویان ایرانی از آن کشور راه ورود و گسترش ویروس کروُنا را در ایران هموار کرد.

هنگامی که در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ (۱۹ فوریۀ۲۰۲۰ ) کیانوش جهانپور، سخنگویِ وزارت بهداشت، از وجود دو بیمار مبتلا به کوُوید ۱۹ در ایران سخن گفت و رئیس دانشگاه پزشکی قم از گسترش بیماری های تنفسی در قم و جان باختنِ دو بیمار مبتلا به این بیماری ها خبر داد، معلوم شد که ویروس کوُوید ۱۹ از مدت ها پیش وارد ایران شده و جان بسیاری از ایرانی ها را ستانده است. علتِ اهمال، حساب گری یا ندانم کاریِ مقام های جمهوری اسلامی در اطلاع رسانی و آگاه کردنِ مردم هرچه بوده باشد، ویروس کروُنا با سرعتی حیرت انگیز سراسر ایران را درنوردید و از ایران به کشورهای دیگر راه یافت.

لبنان

کانونِ اصلیِ کروُناویروس در نخستین روزهایِ ورودش به ایران شهر قم بود. لبنان اولین کشوری بود که ویروس کروُنا را از قم وارد کرد. در ۲۱ فوریۀ ۲۰۲۰ حَمَد حسن، وزیر بهداشت لبنان، در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور نمایندۀ سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که ویروس کروُنا به رغم کاربستِ تدابیر بهداشتی در مرزهایِ زمینی و بندرگاه های کشور و نیز در فرودگاه بین المللیِ بیروت به لبنان راه یافته و تاکنون یک لبنانی مبتلا به کوُوید ۱۹ و دو لبنانیِ دیگر مظنون به این بیماری شناسایی شده اند و زیر مراقبت و درمان قرار گرفته اند. وزیر بهداشت لبنان گفت : بیمار زنی ۴۵ ساله است که با هواپیمای شرکت ایرانیِ ماهان از قم وارد بیروت شده است.

عراق، کویت، بحرین

در ۲۴ فوریه مقام های بهداشت عراق اعلام کردند که به رغم ممنوع کردنِ آمد و شُد با ایران، نخستین بیمارِ مبتلا به ویروس کروُنا را شناسایی کرده اند. او یک طلبۀ ایرانیِ مقیم نجف است. در همان روز مقام های بهداشت کویت و بحرین نیز نخستین بیماران مبتلا به کوُوید ۱۹ را در خاک خود شناسایی و بستری کردند. وزیر بهداشت کویت گفت : سه کویتی مبتلا به ویروس کروُنا تازه از شهر مشهد بازگشته اند. بیمار بحرینی نیز به گفتۀ وزیر بهداشت بحرین در منامه از ایران بازگشته بود.

در همان روز چندین کشور منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، ارمنستان، اردن، ترکیه و ارمنستان آمد و شُد با ایران را ممنوع کردند و مرزهاشان را به روی ایرانیان بستند.

گرجستان

چهارشنبه ۲۶ فوریه وزیر بهداشت گرجستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که نخستین بیمار مبتلا به کوُوید ۱۹ را در کشور شناسایی کرده اند و او اکنون در بیمارستانی در تفلیس بستری است. بیمار شهروند گُرجی بود و از ایران می آمد اما از راه جمهوری آذربایجان وارد گرجستان شده بود.

اِستوُنی

در ۲۷ فوریه مقام های بهداشت جمهوری استوُنی اعلام کردند که نخستین بیمار مبتلا به کوُوید ۱۹ را در کشورشان شناسایی کرده اند. بیمار شناسایی شده یک ایرانیِ ساکن استونی بود.

زِلاند نو

جمعه ۲۸ فوریه مقام های بهداشت «زِلاند نو» خبر دادند که نخستین بیمار مبتلا به کوُوید ۱۹ را در«آوکلند»، پرجمعیت ترین شهر آن کشور، شناسایی کرده اند. او زنی ۶۰ ساله بود که از راه بالی از ایران بازمی گشت. برای جلوگیری از شیوع بیماری، پزشکان او را در اتاقی فشار منفی بستری کرده بودند. بیمار عصر چهارشنبه ۲۶ فوریه با آخرین پرواز هواپیمای مسافربری اماراتی وارد «آوکلند» شده بود. به همین سبب، دولت زلاند نو از همۀ مسافران آن هواپیما خواسته بود که در صورت نگرانی از سلامتی خود با مقام های کشور تماس بگیرند.

جمهوری آذربایجان

در جمهوری آذربایجان نیز نخستین بیمار مبتلا به کوُوید ۱۹ را روز جمعه ۲۸ فوریه شناسایی کردند. او شهروند روس بود، از ایران می آمد و قرار بود به روسیه بازگردد. مقام های بهداشت آذربایجان او را بستری و قرنطینه کردند.

جمهوری بلاروس

در بلاروس نیز نخستین بیمار مبتلا به کوُوید ۱۹ را صبح روز جمعه ۲۸ فوریه شناسایی و بستری کردند.او دانشجویی ایرانی بود که یک هفته پیش در ۲۲ فوریه از زادگاهش، ایران، به بلاروس بازگشته بود. همۀ کسانی که پس از ورود آن دانشجو به کشور به نوعی با او در تماس بودند در بیمارستان بیماری‌های عفونی شهر مینسک در قرنطینه قرار گرفتند. از آن پس بود که وزیر بهداشت بلاروس دستور داد همۀ کسانی را که از ایران و ایتالیا و کرۀ جنوبی می آمدند بی درنگ آزمایش کنند.

دولت قَطَر

در ۲۹ فوریه وزیر بهداشتِ عمومی قطر اعلام کرد که نخستین بیمار مبتلا به کوُوید ۱۹ را در آن کشور شناسایی و بستری کرده اند. او مرد ۳۶ سالۀ قَطَری بود که تازه از ایران باز گشته بود. در آن تاریخ گویا کروُناویروس از ایران به همۀ کشورهای خلیج فارس جز عربستان سعودی منتقل شده بود.

ارمنستان

در ارمنستان نخستین بیمار مبتلا به کوُوید ۱۹ را در اول مارس شناسایی کردند. او شهروند ارمنستان بود که تازه از ایران بازگشته بود.

مجارستان

چهارشنبه ۴ مارس ویکتور اوُربان، نخست وزیر مجارستان، در ویدئویی که در فیسبوک پخش شد اعلام کرد که سرویس های پزشکیِ مجارستان دو بیمار مبتلا به کروُناویروس را برای نخستین بار شناسایی و بستری کرده اند. آن دو بیمار دو دانشجوی ایرانی بودند که در مجارستان تحصیل می کردند. آنان برای دیدار خانوده هاشان به ایران رفته بودند. دولت مجارستان هم اتاقی‌های آن دو دانشجو را نیز بی درنگ در قرنطینه قرار دادند.

بیشتر کشورهایی که کروُناویروس را نخستین بار از ایران گرفتند اگرچه توانستند راه پیشروی آن را کم و بیش سد کنند، اما بعضی از آن ها نتوانستند از انتقال این ویروس کُشنده به کشورهای دیگر جلوگیری کنند.