شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه ۱۴ ژانویه  قاضی دادگاهی که به اتهام خورخه مخیاس سانچس ۴۹ ساله در گاتینوو کبک رسیدگی می کرد، او را به جرم قتل همسر ۳۶ ساله اش به ۹ سال زندان محکوم کرد. خورخه در غروب ۲۵ آگوست ۲۰۱۲ در یک مجلس عروسی با یک بطری شکسته آبجو در مقابل چشم میهمانان ضرباتی به صورت و سینه همسرش وارد آورده بود. زن بعداً به علت شدت جراحات در بیمارستان جان سپرد. میهمانان عروسی خورخه را نگه داشتند تا پلیس آمد و او را دستگیر کرد. خورخه در جریان دادگاه به قتل همسرcrimeش اعتراف کرد بود. دادستان و وکیل مدافع پرونده هر دو خواستار ۹ سال حبس برای او شده بودند.