شهروند- علی شریفیان: بر اساس آمارهایی که در دست است حدود یک میلیون کانادایی به طور تصادفی و اتفاقی در آمریکا به دنیا آمده اند. این گروه از کودکی همراه با پدر و مادر خود به کانادا آمده و عملا هیچگاه، با استثناهایی، در آمریکا زندگی نکرده اند. بر اساس قوانین آمریکا اما هرکس که در آن کشور به دنیا بیاید، شهروند ایالت متحده محسوب می شود و باید مالیات بپردازد.

usa-Tax

اداره مالیات بر درآمد آمریکا قصد دارد بر اساس این قانون از این گروه از کانادایی ها که در واقع «آمریکایی های اتفاقی» هستند، مالیات بگیرد. از زمانی که آمریکا این خبر را اعلام کرده، آمریکایی های اتفاقی کانادایی به شدت نگران امور مالی و مخصوصا پس اندازهای خود شده اند.