horse-tai

شهروند علی شریفیان: پلیس آر سی ام پی بریتیش کلمبیا روز دوشنبه ۲۰ ژانویه اعلام کرد، سارقان ناشناسی در مزرعه ای واقع در دونکان بی سی موهای یال و دم پنج اسب را بریده و باخود برده اند و آنها اکنون در جستجوی کسانی هستند که موی اسب می فروشند. این دومین باری است که چنین سرقت عجیبی در همین مزرعه انجام شده است. پلیس توضیح نداده که انگیزه بریدن یال و دم اسب ها و دزدیدن موی اسبها چه بوده ا ست، اما صاحب مزرعه به خبرنگاران گفته است از موهای اسب در صنایع دستی و همینطور برای ساختن قلم موی نقاشی استفاده می شود. بر اساس رکوردهایی که پلیس بی سی دارد  در سال ۲۰۱۲ سه مورد جنایت و سرقت مشابه ای در پرنس جرج انجام شده بوده است. موهای دم اسب برای اسب مهم است چون به وسیله آنها حشرات و مگس را از خود می راند.