ANDRE-MARIN

شهروند علی شریفیان: روز سه شنبه آندره مارین رئیس کمیسیون مستقل ناظر بر عملکرد شرکت هایدرو وان در یک کنفرانس خبری در کوئینز پارک اعلام کرد، به علت شکایت های متعددی که به دست آنها رسیده شیوه صدور صورتحساب های هایدرو وان و خدماتی که به مشترکان برق داده می شود، مورد بازرسی دقیق قرار خواهد گرفت. آندره مارین توضیح داد به نظر می رسد تلاش های من و همکارانم در چند سال اخیر در همکاری با مدیران هایدروان در پاسخ به شکایت های مردم نتیجه نداشته است و در ده ماه اول سال جاری مالی تعداد شکایت هایی که دریافت کرده ایم دو برابر سال گذشته شده است. در این صورتحساب ها که شماری از آنها دوباره صادر شده اند موارد زیادی از درخواست مبالغ هنگفت که همخوانی با مصرف معمول مشترکان ندارد، دیده می شود. در بعضی از آنها مبالغ درخواستی بر اساس اندازه گیری های نادرست هستند. آندره مارین خاطرنشان کرد همه اینها سبب شده که ما در نه ماه آینده به بازرسی دقیق چگونگی صدور تک تک صورتحساب های هایدروان بپردازیم.