آشنایی با حیوانات

مارک بکاف در کتاب: سلانه سلانه با حیوانات آشنا شویم و از جانب آنها سخن بگوییم، می‌گوید: به خاطر داشته باشید، کلید آینده در دستان شما قرار دارد. شما آینده هستید. رشد با دانش فرا می‌‌رسد. همه و تک تک ما می‌‌تواند تفاوتی ایجاد کند.

ما امیدواریم این دوازده شعار مقدس کمک کند تا برای نسل‌های آینده تفاوتی ایجاد شود:

* دلسوزی و همدلی با حیوانات نتیجه اش دلسوزی و همدلی با انسان‌هاست.

* تمامی حیات با ارزش است. حیوانات نباید مایملک کسی‌ قرار بگیرند و همه موجودات زنده استحقاق زیستن، شکنجه نشدن و آزادی در نشان دادن ذات و طبیعت فردی را دارند.

* آنچه به خود نمی‌پسندی به حیوانات روا مدار.

* حاکمیت و سلطه ما بر حیوانات تنها به علت خرد نیرومند و فراگیر ماست، نه به علت آن که اخلاقا به آنها برتری داریم و نه به این علت که حق داریم که آنهایی را که قادر به دفاع از خود نیستند مورد استثمار قرار دهیم.

* بشر جزئی از قلمرو حیوانات است نه جدا از آن. بیایید دلهامان را به سوی‌ ارتباط دو جانبه با حیوانات باز بگذاریم. بدهیم و بستانیم. حاصل این کار جز لذت خالص و بی‌ پیرایه نخواهد بود.

* دنیایی‌ را مجسم کنید که حیوانات در آن نباشند. حتی از فکر آن قلب انسان یخ می‌‌زند.vafa-book-cover

* و سپس دنیایی‌ که ما واقعا به حیوانات احترام بگذاریم و برای آنها ارزش قائل باشیم.

* در انتخاب آنچه می‌خریم، انجام می‌‌دهیم، و تماشا می‌‌کنیم اصول اخلاقی‌ را در نظر بگیریم. در جوامع مصرفی کنونی، انتخاب‌های فردی ما، وقتی‌ به سود حیوانات باشند، سریعتر از قوانین می توانند تفاوت و تحول ایجاد کنند.

* شجاعت پای فشردن بر عقایدتان و محکوم کردن روش‌های نادرست را داشته باشید. همین حالا وارد عمل شوید، فعال باشید، پیشگیرانه عمل کنید و به تمامی حیات احترام بگذارید.

* اعمال ما هستند که تحول ایجاد می‌‌کنند. فشار عمومی‌ مسبب تغییرات اجتماعی زیاد، از جمله رفتار انسانی‌ تر با حیوانات بوده، هست، و خواهد بود.

* یک مبارز شجاع و خوشبین باشید. از نشان دادن عشقتان به حیوانات واهمه نداشته باشید.

* وقتی‌ حیوانی‌ در این جنگ می‌‌بازد همه ما می‌‌بازیم. هر تلفات و آسیبی‌ همان قدر که ما را ضعیف و کوچک می‌‌کند، دنیای با شکوهی را هم که همه با هم در آن زندگی می‌‌کنیم محقّر و کوچک می‌‌کند.

* دوستداران وفا، گروهی هستند در تورنتو متشکل از حامیان و داوطلبان “پناهگاه حیوانات وفا” که در ایران (هشتگرد ـ جاده قزوین)، نگهداری از سگ های بی سرپناه را برعهده دارد.

Facebook:Vafa Animal Shelter

 www.cal.ir