شهروند- علی شریفیان: در سال ۱۹۸۶ وزارت شهروندی و مهاجرت یک گزینه ویژه برای مهاجرت به کانادا معرفی کرد و به اجرا گذاشت. این شیوه به «ویزای مهاجرت میلیونرها» معروف است. بر اساس این نوع ویزای مهاجرت هرکس می توانست ۸۰۰ هزار دلار

house

از طریق دولت در کانادا در کشور سرمایه گذاری کند و با این ترتیب ویزای مهاجرت کانادا را دریافت کند. این گونه متقاضیان باید جمع ثروت شان یک میلیون و ششصد هزار دلار می بود. چندی پیش وزارت شهروندی و مهاجرت به علت عقب افتادن و تاخیر طولانی در رسیدگی به پرونده این دسته از مهاجران، پرونده ۵۹ هزار متقاضی این گونه ویزای مهاجرت را لغو کرد. بر اساس بررسی هایی اکثریت این گروه را ثروتمندان و نوکیسه های چینی تشکیل می دادند که مقصدشان آمدن به بی سی و خرید املاک در شهرهای مختلف این استان و بویژه ونکوور بوده است. با لغو این نوع مهاجرت اکنون کارشناسان املاک با بررسی های خود می گویند، این اقدام تاثیرات گسترده ای بر بازار املاک و خرید و فروش خانه های مسکونی و عمدتا خانه های مسکونی در بی سی و در درجه دوم تمام کانادا و از جمله بازارهای عمده  داد و ستد املاک در تورنتو، کالگری و مونترال گذاشته و خواهد گذاشت.