منصور کوشان

منصور کوشان

منصور کوشان دیگر در ما میان نیست.

این هنرمند مهربان و پرکار عرصۀ شعر و داستان و تئاتر و روزنامه نگاری، چنان بود و زیست که به راستی و به شایستگی، منزلت کلام و قلم را همنام نام خود کرد. در برابر سانسور و محدویت آزادی و بیان که سیاست رسمی حکومت اسلامی است، هرگز خاموش نماند و دمی از پای ننشست. منصور کوشان به ناگزیر، پس از « قتل های زنجیره ای» در تبعید و غربت ماندگار شد. دستاورد های هنری او در تبعید نیز، بیش از هر چیز، نشانگر خلاقیت و پشتکار این اهل قلم و ادب و پایمردی ست. منصور کوشان، پیش از اقامتِ اجباری در خارج از کشور، از چهره های شناخته شدۀ ادبی و روزنامه نگاری و نمایشنامه نویسی بود. اما تلاش او برای کانون نویسندگان ایران، به ویژه در « جمع مشورتی» این کانون و بیانیۀ ۱۳۴ نویسنده، وی را مانند بسیاری از نویسندگان و هنرمندانی که برای کلام و واژه، منزلتی انسانی قایل هستند، در تیررس مأموران اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی که بر ایران فرمان می رانند، قرار داد. اگر چه توطئۀ رژیم برای نابودی نویسندگان و به دره افکندن اتوبوسی که گروهی از آنان، از جمله منصور کوشان از سرنشینان آن بودند، به سرانجام نرسید، اما کوشان را ناگزیر کرد که به تبعیدی تن دردهد که در نهایت دفتر زندگانی این هنرمند پرکار و مهربان و توانا را بست.

مرگ منصور کوشان، مانند مرگ بسیارانی از اهالی قلم که به خاطر حکومت اسلامی به تبعید دچار شده اند، از جمله قتل های پنهان و خواسته شده ای است که مسئول نخست آن حکومت اسلامی ست.

ما پیش از همه، برای بازماندگان این مرد بزرگ عرصۀ هنر و ادبیات، آرزوی بردباری داریم و همراه با جامعۀ هنری و ادبی ایران و همۀ آزادگان این سرزمین، یاد او را بزرگ و گرامی می داریم.

 1. پگاه احمدی
 2. جمشید اسدی
 3. فریار اسدیان
 4. رضا اغنمی
 5. رضا اکرمی
 6. بیژن باران
 7. عباس بختیاری
 8. شهلا بهاردوست
 9. نیلوفر بیضایی
 10. محمود تجلی مهر
 11. ملیحه تیره گل
 12. منظر حسینی
 13. حسین دانایی
 14. شیریندخت دقیقیان
 15. حسین رزاقی
 16. بهرام رحمانی
 17. سهراب رحیمی
 18. ناصر زراعتی
 19. نوشین شاهرخی
 20. بهروز شیدا
 21.  میرزا آقا عسگری – مانی
 22. خیرالله فرخی
 23. ویدا فرهودی
 24. احمد رضا قایخلو
 25. آزیتا قهرمان
 26. گیل آوایی
 27. رباب محب
 28. فریبا مرزبان
 29. داریوش معمار
 30. سیاوش میرزازده
 31. سهیلا میرزایی
 32. حسن مهدوی منش
 33. شکوه میرزادگی
 34. پرتو نوری علا
 35. عطا هودشتیان
 36. رضا هیوا