به گزارش خبرگزاری مهر چندی پیش آتیلا کارآفرین کودک نابغه تبریزی توانست در مسابقات «محاسبات ذهنی» جهانی که در مالزی برگزار می شود بعد از موفقیت در مراحل مقدماتی در مرحله نهایی به قهرمانی جهان برسد. پدر آتیلا که ۳۸ ساله و متخصص کامپیوتر است برای خبرگزاری مهر توضیح داده که چندی پیش در تبریز دعوتی از کودکان تیزهوش برای شرکت در امتحانات «محاسبات ذهنی» برای انتخاب بهترین ها برای شرکت در این مسابقات انجام می شود.

آتیلا کارآفرین، کودک بااستعداد ایرانی

آتیلا کارآفرین، کودک بااستعداد ایرانی

آتیلا در این امتحانات موفق می شود به یکصد پرسش از یکصد و پنجاه پرسش پاسخ درست بدهد. پاسخ درست به این تعداد پرسش حتی از حد نوجوانان هم بهتر است. در نهایت او همراه با تیم ۲۴ نفره تیزهوشان آذربایجان شرقی برای شرکت در مسابقات بزرگ  جهانی عازم مالزی می شوند.

در مالزی آتیلا مراحل اول را با موفقیت طی می کند و در چند رشته هم اول می شود و در مرحله نهایی موفق می شود در مدت ۵ دقیقه و ۵۸ ثانیه به همه ۱۵۰ پرسش پاسخ درست بدهد. این در حالی بود که شرکت کنندگان در این مسابقه ۸ دقیقه برای پاسخ دادن به همه سئولات مجال داشته اند و با این ترتیب آتیلا قهرمان قهرمانان مسابقات «محاسبات ذهنی» مالزی شده است.

پدر آتیلا سپس توضیح می دهد که ۱۲ نفر از تیم ۲۴ نفره اعزامی هم مقام های مهمی در سطوح مختلف به دست می آورند، اما از این قهرمانان و از جمله آتیلا به هنگام بازگشت به ایران استقبالی نشده است. مقامات به آنها و آتیلا هیچ توجه ای نکرده و نمی کنند.

در اینجا پدر آتیلا گفته اما چندی پیش از مدرسه تیزهوشان کانادا برای آتیلا یک پیام الکترونیکی ـ ای میل ـ آمده و از او دعوت کرده اند برای ادامه تحصیل به کانادا بیاید و در مدرسه ویژه «استعداد های درخشان کانادا» درس بخواند. این مدرسه از ما خواسته مدارک آتیلا را بفرستیم تا ترتیب این کار داده شود.