Nowruz-York-international-Sبه آغاز فصل بهار چیزی باقی نمانده.

در یک روز سرد و توفانی زمستانی به جشن نوروز خوش آمد می گوییم. جامعه یورک بسیار استثنائی است، با گوناگونی زیبایی از فرهنگ ها. در نتیجه، تجربه کردن و جشن گرفتن سنت و فرهنگ های گوناگون خیلی هم دور از دسترس نیست.

به عنوان کسی که نوروز را جشن می گیرد، امسال پیشنهاد برگزاری جشن نوروز را به همکارانم در یورک اینترنشنال دادم. این اولین سالی است که نوروز را جشن می گیریم. هدف و خواست ما این بود که دانشجوهای بین المللی و بومی دانشگاه که نوروز را جشن می گیرند، دور هم جمع کنیم، تا در حالی که دور از خانه هستند،  محیط خانه را برایشان ایجاد کنیم.

با اینکه ما بی صبرانه منتظر رسیدن بهار هستیم، به نظر می آید زمستان قصد رفتن ندارد. توفان زمستانی و تعطیلی دانشگاه دست ما را بست. به هر حال، ما برنامه نوروزی مان را لغو نکردیم و در کمال شگفتی دیدیم  که تعداد زیادی از دانشجویان برای جشن نوروز جمع شدند، و این حیرت آور بود.

نوروز جشن زیبایی است، جشنی بسیار دوست داشتنی، جشن اولین روز بهار، نوزایی و تولدی دوباره. از آنجایی که دانشجویان سال تحصیلی شان رو به پایان است و امتحانات پایان ترم در شُرف آغاز، این برنامه برای کم کردن نگرانی امتحانات بسیار خوب بود. در حالی که دانشجویان فرصت گپ و گفت با مسئولان، کارکنان و دوستانشان را داشتند، ما توانستیم نوروز را برایشان به ارمغان  بیاوریم با هفت سین زیبایی که برایشان تدارک دیدیم.

هدف ما از برگزاری این جشن، همبستگی با فرهنگ چندملیتی و گوناگون دانشگاه یورک بود و شناساندن فرهنگ خودمان به آنها. علاوه بر آن سعی داریم بخشی از فرهنگ یکدیگر را بیاموزیم و با هم  جشن بگیریم، تا بهتر یکدیگر را درک کنیم و بشناسیم.

این برنامه زیبا با همکاری انجمن ایرانیان دانشگاه یورک کانادا برگزار شد. امیدواریم که بتوانیم به این سنت پسندیده ادامه دهیم.

خانواده ما برای شما سالی خوب و پر موفقیت آرزو می کند!