dollar

شهروند- علی شریفیان: هفته گذشته ارزش دلار کانادا در نرخ برابری اش با دلار آمریکا بازهم نزول کرد و  به زیر ۹۰ سنت، به ۸۹ و ۸۴ صدم سنت دلار آمریکا کاهش یافت.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۳ ارزش لونی یا با دلار آمریکا مساوی و یا بالاتر از آن بود.

با این روند کاهش ارزش دلار کانادا، کارشناسان بر این باورند که در سال جاری، سال ۲۰۱۴ ارزش دلار کانادا به حدود ۸۵ سنت دلار آمریکا هم خواهد رسید.

تحلیلگران مالی دلیل این کاهش شتابان را رفع نسبی بحران اقتصادی- پولی آمریکا و کاهش بیکاری در کشور همسایه جنوبی دانسته اند.