Mayoral-debate

شهروند- علی شریفیان: روز چهارشنبه هفته گذشته مناظره ی کاندیداهای شهرداری تورنتو برگزار شد. این مناظره با شرکت تنها پنج کاندیدای اسم و رسم دار و دارای سابقه سیاسی از میان ۴۰ نفری که کاندیدای این مقام هستند بین ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر در شبکه سی تی نیوز انجام شد.

در این مناظره اولیویا چاو، دیوید سوکناکی، جان توری،کارن استینتز و راب فورد، شهردار کنونی تورنتو شرکت داشتند. فرم انجام مناظره به گونه ای بود که شرکت کنندگان می توانستند دو به دو و یا با هم مناظره کنند، اما این روش چنان وضع آشفته ای به وجود آورد که بسیاری از کسانی که به تماشای آن نشستند، دیدن آن را «اتلاف وقت» توصیف کردند. نوبت ها و فرصت ها رعایت نمی شد و بیشتر کاندیداها و بویژه راب فورد با صدایی آنچنان بلند صحبت می کرد که صحبت دیگر کاندیداهایی که نقطه نظراتشان را مطرح می کردند، عملا به طور واضح شنیده نمی شد. کاندیداها بین حرف همدیگر می پریدند و …

به نظر تحلیلگران این مناظره آنچنان بی نظم و آشفته بود که نمی توان گفت  کدامیک از شرکت کنندگان در آن موفق تر از بقیه بود. در این میان البته مناظره لحظات قابل توجهی داشت. از جمله اینکه راب فورد به طور مداوم از دستاوردهای خود در دوران چهارساله کارش سخن می گفت و مدعی شد که یک میلیارد دلار برای مردم تورنتو در هزینه ها صرفه جویی کرده است.

خانم اولیویا چاو در مقابل این ادعای فورد گفت اینکه شما می گویید واقعیت ندارد و وقتی فورد اصرار کرد، خانم چاو گفت : «چون شما می گویید به این معنی نیست که واقعیت دارد.» انتخابات شهری تورنتو ۲۷ اکتبر امسال برگزار می شود.