شهروند ـ دولت انتاریو روز دوشنبه یک قانون پیشنهادی مبنی بر توقف مجوزهای برداشت آب، چه صادر شده و چه درخواست شده، از منابع زیرزمینی و تبدیل آن به آب بطری و فروششان را تا سال ۲۰۱۹ برای اظهار نظر عمومی اعلام کرد.

وزارت محیط زیست و آب و هوا نیز بر اساس این اعلام از صدور مجوزهای برداشت آب تا روشن شدن این موضوع دست نگه داشت.

canw1

این نگرانی به دلیل این است که آب استفاده شده برای تولید آب بطری از ذخایر زیرزمینی برداشت می شود که به راحتی قابل پر شدن و جبران شدن نیست و تابستان سال گذشته بسیار تابستان خشکی بوده است. دولت انتاریو برای هر میلیون لیتری که از زمین ها استخراج می شود این کمپانی های تولید آب بطری از قبیل نستله را مبلغ ۷۱/۳ دلار شارژ می کند و هنوز تصمیمی برای افزایش این مبلغ نگرفته است. فاکتورهای زیادی از قبیل افزایش مبلغ شارژ و برنامه ریزی های محلی لازم است تا جلوی بحران گرفته شود و آب برای نسل های بعدی حفظ گردد.