free-food

شهروند- علی شریفیان: اولیویا چاو سیاستمدار با تجربه و عضو پرسابقه شورای شهر تورنتو می گوید که راب فورد با لغو برنامه های بعد از ساعات درس مدرسه به کودکان و خانواده ها صدمه زده است. وی اعلام کرده ما به شهرداری نیازمندیم که رفاه کودکان و خانواده ها جزو اولویت هایش باشد. خانم چاو زمانی که عضو شورای شهر بوده برنامه تغذیه رایگان کودکان مدارس و مهد کودک ها را طرح ریزی و به اجرا گذاشت. خانم اولیویا چاو می گوید اگر به مقام شهرداری برسد یکی از اولویت هایش اجرای برنامه های ویژه بعد از ساعات مدرسه برای کودکان ۶ تا ۱۲ ساله است. بر اساس این برنامه کودکان می توانند بعد از ساعات درس به هنر مورد علاقه خود، ورزش و یا موسیقی بپردازند. شرکت در این برنامه برای تمام کودکان رایگان خواهد بود.