شهروند- علی شریفیان: غروب روز سه شنبه در مسابقه ای که بین دو تیم هاکی میپل لیف تورنتو و تمپا بی فلوریدا  در تمپابی برگزار شد، تیم تمپا بی موفق شد از امتیاز میزبانی بیشترین استفاده را ببرد و با شکست ۳ بر صفر تیم میپل لیف تورنتو این تیم را از دور مسابقات حذفی کنفرانس شرقی لیگ ملی هاکی حذف کند.

در دقیقه ۱۴ مسابقه بن بیشاپ دروازه بان خوب تیم تمپا بی به علت مصدومیت جایش را به دیگر دروازه بان این تیم لیندبک داد. جیمز ریمر دروازه بان تیم هاکی کانادا در این مسابقه توانست از حمله و ورود ۳۱ پاک مهاجمان تمپا بی جلوگیری کند، اما در نهایت با سه گلی که وارد دروازه اش شد، نتوانست از شکست تیمش جلوگیری کند.hocky