شهروند- علی شریفیان: اداره آمار اعلام کرد در ماه مارس مجموعا ۴۳۰۰۰ نفر موفق به پیدا کردن کار شدند و به این ترتیب نرخ بیکاری یک دهم درصد به طور معدل در کل کانادا کاهش یافت و به ۹ .۶ درصد رسید. حدود ۳۳ هزار نفر از شاغلین ماه مارس را جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال تشکیل می دهند ولی با این وجود هنوز میزان بیکاری در این گروه نگران کننده است و ۱۳.۶ درصد از این گروه سنی بیکار هستند.  نکته مثبت دیگر بالا رفتن میزان اشتغال در ماه مارس این است که بیش از ۳۰ هزار شغل ایجاد شده تمام وقت است.

jobs

از نظر میزان اشتغال به کار عمدتا بی سی، نیو برانزویک و کبک سود عمده را برده اند. در نوا اسکاشیا بیکاری افزایش یافته و در استان های دیگر مثل انتاریو و آلبرتا برخلاف انتظاراتی که می رفت موقعیت شغلی قابل توجهی ایجاد نشده است.