شهروند- علی شریفیان: روز یکشنبه خبرگزاری فرانسه خبر داد که خانم ژیلبرت بوسیه ۷۴ساله و دو کشیش ایتالیایی به وسیله گروهی ناشناس در کامرون ربوده شده اند.

پلیس کامرون در رابطه با ربوده شدن این سه نفر گفته است نتوانسته رد پایی از ربایندگان پیدا کند و این ظن را مطرح کرده که ممکن است ربایندگان با گروگان های خود از مرزها گذشته و به نیجریه رفته باشند. آنها به مقامات کلیسا و دولت های ایتالیا و کانادا وعده داده اند که به جستجوهای خود ادامه خواهند داد.

gilberte-bussieres-nun

خانم ژیلبرت بوسیه از سال ۱۹۷۹ در کامرون بسر می برد و در آنجا مدرسه ای راه اندازی کرده و اداره می کند. دوستان این راهبه سالمند نگران سلامتی وی هستند و می گویند وی به خاطر بیماری سرطان بسیار ضعیف است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت ربودن این راهبه و دو کشیش ایتالیایی را بر عهده نگرفته است.